• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 10:01:15 CH - Mở cửa
CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
24,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,40%)
Tham chiếu
24,70
Mở cửa
24,70
Cao nhất
25,10
Thấp nhất
24,00
Khối lượng
476.400
KLTB 10 ngày
702.780
Cao nhất 52 tuần
25,10
Thấp nhất 52 tuần
8,40
29/09 Đẩy mạnh đầu tư công, nhóm giao thông thông minh nắm bắt cơ hội - Người đồng hành
10/09 ITD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH TMDV Kiều Phong - HOSE
10/09 ITD: Giải tỏa cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng - HOSE
10/09 ITD: Thông báo ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán năm 2021 - HOSE
17/08 ITD: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm TGĐ và thông qua BCKQKD quý 1/2021 - HOSE
09/08 ITD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Thị Thu Vân - HOSE
05/08 ITD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH TMDV Kiều Phong - HOSE
04/08 ITD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lâm Thiếu Quân - HOSE
02/08 ITD: Nghị quyết HĐQT ngày 30/07/2021 - HOSE
26/07 ITD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lâm Thiếu Quân - HOSE
23/07 ITD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Lê Thị Thu Vân - HOSE
23/07 ITD: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
06/07 ITD: Nghị quyết HĐQT về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT - HOSE
05/07 ITD: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
05/07 ITD: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Phạm Uyên Nguyên - HOSE
05/07 ITD: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT - HOSE
30/06 ITD: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
30/06 ITD: Điều lệ tổ chức và hoạt động - HOSE
30/06 ITD: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
21/06 ITD: Giải trình chênh lệch KQKD năm 2020 kiểm toán so với năm 2019 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CMG  47.100 62,00 0,32%
ONE  30.700 7,40 -1,33%
POT  900 15,80 2,60%
TIE  17.500 6,10 0,00%
VTK  2.100 29,00 0,00%