• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 1:44:32 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thiên Quang (ITQ : HNX)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
4,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+2,13%)
Tham chiếu
4,70
Mở cửa
4,70
Cao nhất
4,80
Thấp nhất
4,40
Khối lượng
320.600
KLTB 10 ngày
242.190
Cao nhất 52 tuần
12,30
Thấp nhất 52 tuần
3,50
28/06 ITQ: ITQ - Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022 - HNX
27/04 ITQ: Lê Quyết Tiến - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP - HNX
22/04 ITQ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
22/04 ITQ: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
07/04 ITQ: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
07/04 ITQ: Ngày 13/02/2023, ngày giao dịch đầu tiên 8.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung - HNX
01/04 ITQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
28/03 ITQ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
25/03 ITQ: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 8.000.000 cổ phiếu - HNX
20/03 ITQ: Giải trình chênh lệch LNST của năm 2021 và năm 2020 - HNX
20/03 ITQ: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
14/03 ITQ: Lê Quyết Tiến - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 24.038 CP - HNX
14/03 ITQ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
09/03 ITQ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
04/03 ITQ: CBTT chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
17/02 ITQ: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
15/02 ITQ: ITQ- Công bố thông tin về số lượng cổ phiếu biểu quyết lưu hành - HNX
11/02 ITQ: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
30/01 ITQ: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
27/01 ITQ: Lê Quyết Tiến - Ủy viên HĐQT - đã bán 472.400 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCA  50.800 9,30 1,09%
BVG  104.900 3,20 10,34%
DTL  600 26,50 0,00%
HMG  0 21,70 0,00%
HPG  17.838.300 22,50 -1,75%
HSG  4.581.700 16,75 -1,47%
KKC  0 18,00 0,00%
KMT  6.000 11,50 3,60%
KVC  463.500 3,30 6,45%