• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
06 Tháng Mười Hai 2021 6:48:35 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thiên Quang (ITQ : HNX)
Cập nhật ngày 06/12/2021
3:02:42 CH
9,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,00 (-9,71%)
Tham chiếu
10,30
Mở cửa
10,30
Cao nhất
10,30
Thấp nhất
9,30
Khối lượng
1.343.400
KLTB 10 ngày
1.048.400
Cao nhất 52 tuần
12,30
Thấp nhất 52 tuần
2,20
30/11 ITQ: Đính chính Thông báo giao dịch cổ phiếu của Nguyễn Thị Thu Hà, người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - HNX
30/11 ITQ: Lê Quyết Tiến - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP - HNX
23/11 ITQ: Phan Thị Hoài Thương - Kế toán trưởng - đăng ký bán 10.200 CP - HNX
23/11 ITQ: Nguyễn Thị Cao Liên - Thành viên BKS - đăng ký bán 364.000 CP - HNX
22/11 ITQ: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
17/11 ITQ: Nguyễn Thị Thu Hà - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 22.000 CP - HNX
14/11 ITQ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - HNX
01/11 ITQ: Giải trình báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 - HNX
26/10 ITQ: Lê Quyết Tiến - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 34.038 CP - HNX
25/10 ITQ: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
15/10 ITQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
22/09 ITQ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - HNX
15/09 ITQ: CBTT VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021 - HNX
15/09 ITQ: NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021 - HNX
16/08 ITQ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
10/08 ITQ: Thay đổi nhân sự - HNX
21/07 ITQ: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
08/07 ITQ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
02/07 ITQ: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 - HNX
01/06 ITQ: Thay đổi nhân sự - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCA  211.500 11,80 -7,81%
BVG  236.200 6,80 -8,11%
DTL  600 34,20 -0,87%
HMG  0 14,80 0,00%
HPG  34.633.900 45,75 -4,09%
HSG  12.404.100 34,90 -6,93%
KKC  0 26,00 0,00%
KMT  6.100 10,90 -0,91%
KVC  2.766.800 7,00 -6,67%