• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
22 Tháng Giêng 2022 6:05:21 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thiên Quang (ITQ : HNX)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
7,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+9,86%)
Tham chiếu
7,10
Mở cửa
7,40
Cao nhất
7,80
Thấp nhất
7,40
Khối lượng
505.800
KLTB 10 ngày
1.159.070
Cao nhất 52 tuần
12,30
Thấp nhất 52 tuần
2,50
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
21/01/2022 0 0 100 -100 0 778 -778
20/01/2022 0 0 1.000 -1.000 0 6.736 -6.736
19/01/2022 0 0 100 -100 0 672 -672
18/01/2022 0 0 18.200 -18.200 0 132.191 -132.191
17/01/2022 0 0 0 0 0 0 0
14/01/2022 116.118.190 1.500 10.000 -8.500 12.788 85.252 -72.464
13/01/2022 11.599.820 0 1.500 -1.500 0 14.658 -14.658
12/01/2022 11.587.820 100 500 -400 1.037 5.152 -4.115
11/01/2022 11.587.920 0 13.500 -13.500 0 147.213 -147.213
10/01/2022 11.587.920 10.000 12.000 -2.000 104.807 128.826 -24.019
07/01/2022 11.597.920 0 0 0 0 0 0
06/01/2022 11.597.920 0 0 0 0 0 0
05/01/2022 11.597.920 1.000 0 1.000 10.017 0 10.017
04/01/2022 115.989.190 500 0 500 4.986 0 4.986
31/12/2021 11.599.420 0 0 0 0 0 0
30/12/2021 115.994.190 16.000 0 16.000 163.125 0 163.125
29/12/2021 116.154.190 2.100 0 2.100 22.059 0 22.059
28/12/2021 116.175.190 0 0 0 0 0 0
27/12/2021 11.617.520 0 0 0 0 0 0
24/12/2021 11.617.520 0 0 0 0 0 0