• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 1:51:36 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thiên Quang (ITQ : HNX)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
4,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+2,13%)
Tham chiếu
4,70
Mở cửa
4,70
Cao nhất
4,80
Thấp nhất
4,40
Khối lượng
320.600
KLTB 10 ngày
242.190
Cao nhất 52 tuần
12,30
Thấp nhất 52 tuần
3,50
ITQ - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
08/04/2022 Lê Quyết Tiến Thành viên HĐQT Bán 0 Biểu đồ
16/03/2022 Lê Quyết Tiến Thành viên HĐQT Đăng ký bán 24.038 Biểu đồ
21/01/2022 Lê Quyết Tiến Thành viên HĐQT Bán 472.400 Biểu đồ
23/12/2021 Lê Quyết Tiến Thành viên HĐQT Đăng ký bán 496.438 Biểu đồ
21/12/2021 Nguyễn Thị Cao Liên Thành viên Ban kiểm soát Bán 364.000 Biểu đồ
21/12/2021 Phan Thị Hoài Thương Kế toán trưởng Bán 10.200 Biểu đồ
10/12/2021 Nguyễn Thị Thu Hà --- Bán 28.560 Biểu đồ
26/11/2021 Lê Quyết Tiến Thành viên HĐQT Bán 0 Biểu đồ
25/11/2021 Phan Thị Hoài Thương Kế toán trưởng Đăng ký bán 10.200 Biểu đồ
25/11/2021 Nguyễn Thị Cao Liên Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 364.000 Biểu đồ
22/11/2021 Nguyễn Thị Thu Hà --- Đăng ký bán 28.560 Biểu đồ
28/10/2021 Lê Quyết Tiến Thành viên HĐQT Đăng ký bán 34.038 Biểu đồ
27/04/2021 Nguyễn Thị Hằng --- Bán 29.500 Biểu đồ
20/04/2021 Nguyễn Thị Hằng --- Đăng ký bán 29.580 Biểu đồ
02/04/2021 CTCP Tập đoàn Thiên Quang --- Bán 1.719.600 Biểu đồ
02/04/2021 CTCP Tập đoàn Thiên Quang --- Đăng ký bán 1.719.600 Biểu đồ
14/05/2020 CTCP Tập đoàn Thiên Quang --- Mua 1.719.600 Biểu đồ
14/04/2020 CTCP Tập đoàn Thiên Quang --- Đăng ký mua 2.384.330 Biểu đồ
10/04/2020 Nguyễn Văn Quảng Chủ tịch HĐQT Mua 1.000.000 Biểu đồ
30/03/2020 Nguyễn Văn Quảng Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ