• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.384,77 -9,03/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.384,77   -9,03/-0,65%  |   HNX-INDEX   388,45   +0,16/+0,04%  |   UPCOM-INDEX   99,77   +0,09/+0,09%  |   VN30   1.489,26   -15,77/-1,05%  |   HNX30   606,97   +0,04/+0,01%
21 Tháng Mười 2021 10:28:32 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thiên Quang (ITQ : HNX)
Cập nhật ngày 21/10/2021
3:02:08 CH
9,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-1,02%)
Tham chiếu
9,80
Mở cửa
9,80
Cao nhất
10,10
Thấp nhất
9,40
Khối lượng
628.900
KLTB 10 ngày
630.000
Cao nhất 52 tuần
10,20
Thấp nhất 52 tuần
2,20
ITQ - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
27/04/2021 Nguyễn Thị Hằng --- Bán 29.500 Biểu đồ
20/04/2021 Nguyễn Thị Hằng --- Đăng ký bán 29.580 Biểu đồ
02/04/2021 CTCP Tập đoàn Thiên Quang --- Bán 1.719.600 Biểu đồ
02/04/2021 CTCP Tập đoàn Thiên Quang --- Đăng ký bán 1.719.600 Biểu đồ
14/05/2020 CTCP Tập đoàn Thiên Quang --- Mua 1.719.600 Biểu đồ
14/04/2020 CTCP Tập đoàn Thiên Quang --- Đăng ký mua 2.384.330 Biểu đồ
10/04/2020 Nguyễn Văn Quảng Chủ tịch HĐQT Mua 1.000.000 Biểu đồ
30/03/2020 Nguyễn Văn Quảng Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
07/09/2015 Nguyễn Văn Quảng Chủ tịch HĐQT Mua quyền mua 0 Biểu đồ
24/08/2015 Hoàng Anh Sơn Phó Tổng giám đốc Bán 0 Biểu đồ
10/08/2015 Nguyễn Văn Quảng Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua quyền mua 1.162.700 Biểu đồ
03/08/2015 Nguyễn Văn Giang --- Bán 0 Biểu đồ
27/07/2015 Hoàng Anh Sơn Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 10.200 Biểu đồ
17/07/2015 Nguyễn Văn Quảng Chủ tịch HĐQT Mua quyền mua 1.162.700 Biểu đồ
06/07/2015 Nguyễn Văn Giang --- Đăng ký bán 8.200 Biểu đồ
02/07/2015 Hoàng Anh Sơn Phó Tổng giám đốc Bán 10.200 Biểu đồ
09/06/2015 Nguyễn Văn Giang --- Bán 8.200 Biểu đồ
05/09/2014 Nguyễn Văn Quảng Chủ tịch HĐQT Mua quyền mua 499.692 Biểu đồ
03/09/2014 Nguyễn Văn Quảng Chủ tịch HĐQT Mua 0 Biểu đồ
06/08/2014 Nguyễn Văn Quảng Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 1.500.000 Biểu đồ