• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,46 -1,74/-0,14%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:55:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,46   -1,74/-0,14%  |   HNX-INDEX   302,70   -1,27/-0,42%  |   UPCOM-INDEX   92,51   -0,13/-0,14%  |   VN30   1.293,05   -0,74/-0,06%  |   HNX30   560,76   -2,75/-0,49%
16 Tháng Tám 2022 1:57:27 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thiên Quang (ITQ : HNX)
Cập nhật ngày 16/08/2022
1:55:03 CH
5,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+10,00%)
Tham chiếu
5,00
Mở cửa
5,00
Cao nhất
5,50
Thấp nhất
4,90
Khối lượng
1.079.800
KLTB 10 ngày
446.090
Cao nhất 52 tuần
12,30
Thấp nhất 52 tuần
3,50
Giá đóng cửa ngày 05/08/2014
9,70 +0,10/+1,04%
Mở cửa 9,40
Cao nhất 9,70
Thấp nhất 9,40
Khối lượng 280.900
Giá điều chỉnh 8,08
Giá quá khứ của ITQ
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
05/08/2014 +0,10 / +1,04% 9,40 9,70 9,40 9,70 9,52 8,08 280.900
04/08/2014 +0,20 / +2,13% 9,60 9,60 9,30 9,60 9,46 7,99 308.800
01/08/2014 -0,10 / -1,05% 9,50 9,50 9,30 9,40 9,39 7,83 356.600
31/07/2014 +0,10 / +1,06% 9,40 9,60 9,40 9,50 9,51 7,91 729.500
30/07/2014 0,00 / 0,00% 9,50 9,50 9,30 9,40 9,34 7,83 132.400
29/07/2014 +0,30 / +3,30% 9,10 9,50 9,10 9,40 9,36 7,83 312.000
28/07/2014 -0,30 / -3,19% 9,40 9,60 9,10 9,10 9,38 7,58 610.700
25/07/2014 -0,40 / -4,08% 9,70 9,80 9,40 9,40 9,66 7,83 273.800
24/07/2014 +0,10 / +1,03% 9,70 9,80 9,60 9,80 9,69 8,16 321.990
23/07/2014 -0,10 / -1,02% 9,80 9,80 9,60 9,70 9,70 8,08 189.820
22/07/2014 0,00 / 0,00% 9,90 9,90 9,50 9,80 9,64 8,16 245.200
21/07/2014 -0,10 / -1,01% 10,00 10,00 9,60 9,80 9,80 8,16 326.800
18/07/2014 -0,20 / -1,98% 10,00 10,10 9,80 9,90 9,96 8,24 567.340
17/07/2014 +0,10 / +1,00% 10,00 10,10 9,80 10,10 9,91 8,41 385.300
16/07/2014 0,00 / 0,00% 9,90 10,20 9,90 10,00 10,00 8,33 509.600
15/07/2014 +0,40 / +4,17% 9,70 10,00 9,70 10,00 9,94 8,16 1.550.020
14/07/2014 0,00 / 0,00% 9,70 9,80 9,60 9,60 9,66 7,83 708.800
11/07/2014 +0,10 / +1,05% 9,50 9,60 9,40 9,60 9,48 7,83 329.000
10/07/2014 -0,20 / -2,06% 9,70 9,90 9,20 9,50 9,53 7,75 857.600
09/07/2014 -0,20 / -2,02% 10,00 10,00 9,70 9,70 9,81 7,91 470.800
08/07/2014 +0,30 / +3,13% 9,70 10,00 9,60 9,90 9,89 8,08 998.610
07/07/2014 +0,20 / +2,13% 9,50 9,80 9,50 9,60 9,59 7,83 1.078.220
04/07/2014 -0,10 / -1,05% 9,50 9,60 9,40 9,40 9,47 7,67 508.830
03/07/2014 +0,70 / +7,95% 8,80 9,60 8,80 9,50 9,35 7,75 1.931.200
02/07/2014 -0,10 / -1,12% 8,90 9,00 8,80 8,80 8,91 7,18 289.310
01/07/2014 -0,20 / -2,20% 9,00 9,10 8,90 8,90 9,00 7,26 304.400
30/06/2014 +0,20 / +2,25% 9,00 9,10 8,90 9,10 8,99 7,42 719.350
27/06/2014 +0,30 / +3,49% 8,60 9,10 8,50 8,90 8,90 7,26 967.560
26/06/2014 +0,10 / +1,18% 8,60 8,70 8,50 8,60 8,62 7,02 303.300
25/06/2014 -0,10 / -1,16% 8,60 8,90 8,50 8,50 8,70 6,94 188.200