• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.439,71 -33,18/-2,25%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:03:37 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.439,71   -33,18/-2,25%  |   HNX-INDEX   400,76   -17,08/-4,09%  |   UPCOM-INDEX   106,71   -2,97/-2,71%  |   VN30   1.471,31   -30,85/-2,05%  |   HNX30   704,48   -45,16/-6,02%
25 Tháng Giêng 2022 5:46:57 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thiên Quang (ITQ : HNX)
Cập nhật ngày 24/01/2022
3:04:32 CH
7,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-7,69%)
Tham chiếu
7,80
Mở cửa
8,30
Cao nhất
8,50
Thấp nhất
7,20
Khối lượng
697.100
KLTB 10 ngày
882.520
Cao nhất 52 tuần
12,30
Thấp nhất 52 tuần
2,50
Giá đóng cửa ngày 05/10/2021
8,40 -0,10/-1,18%
Mở cửa 8,30
Cao nhất 8,60
Thấp nhất 8,00
Khối lượng 358.300
Giá điều chỉnh 8,40
Giá quá khứ của ITQ
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
05/10/2021 -0,10 / -1,18% 8,30 8,60 8,00 8,40 8,31 8,40 358.300
04/10/2021 +0,30 / +3,66% 8,20 8,70 8,00 8,50 8,32 8,50 466.000
01/10/2021 -0,10 / -1,20% 8,20 8,40 8,00 8,20 8,19 8,20 710.400
30/09/2021 0,00 / 0,00% 8,30 8,80 8,10 8,30 8,45 8,30 501.400
29/09/2021 +0,40 / +5,06% 7,90 8,60 7,80 8,30 8,24 8,30 648.500
28/09/2021 +0,70 / +9,72% 7,20 7,90 6,60 7,90 7,47 7,90 928.400
27/09/2021 -0,70 / -8,86% 7,90 8,20 7,20 7,20 7,45 7,20 1.164.400
24/09/2021 -0,80 / -9,20% 8,70 8,70 7,90 7,90 8,02 7,90 1.447.900
23/09/2021 -0,90 / -9,38% 9,70 10,00 8,70 8,70 9,12 8,70 1.426.400
22/09/2021 +0,50 / +5,49% 9,10 10,00 8,80 9,60 9,45 9,60 1.220.600
21/09/2021 +0,30 / +3,41% 8,80 9,20 8,10 9,10 8,76 9,10 1.306.400
20/09/2021 +0,20 / +2,33% 9,30 9,40 8,70 8,80 9,20 8,80 1.553.600
17/09/2021 +0,70 / +8,86% 7,80 8,60 7,80 8,60 8,52 8,60 613.300
16/09/2021 -0,30 / -3,66% 8,20 8,20 7,70 7,90 7,84 7,90 1.678.600
15/09/2021 0,00 / 0,00% 8,40 8,80 7,50 8,20 8,05 8,20 1.449.700
14/09/2021 +0,70 / +9,33% 8,00 8,20 7,50 8,20 8,09 8,20 1.770.500
13/09/2021 +0,60 / +8,70% 6,90 7,50 6,90 7,50 7,48 7,50 2.712.700
10/09/2021 +0,60 / +9,52% 6,30 6,90 6,20 6,90 6,65 6,90 1.378.600
09/09/2021 -0,20 / -3,08% 6,50 6,60 6,30 6,30 6,42 6,30 421.800
08/09/2021 +0,10 / +1,56% 6,40 6,70 6,30 6,50 6,43 6,50 575.000
07/09/2021 -0,30 / -4,48% 6,90 6,90 6,20 6,40 6,64 6,40 835.500
06/09/2021 +0,60 / +9,84% 6,10 6,70 6,10 6,70 6,56 6,70 2.167.800
01/09/2021 0,00 / 0,00% 6,10 6,20 6,00 6,10 6,09 6,10 519.100
31/08/2021 -0,10 / -1,61% 6,20 6,40 6,10 6,10 6,20 6,10 644.600
30/08/2021 +0,20 / +3,33% 6,00 6,30 5,90 6,20 6,08 6,20 506.500
27/08/2021 0,00 / 0,00% 5,90 6,00 5,70 6,00 5,85 6,00 495.600
26/08/2021 0,00 / 0,00% 6,00 6,10 5,80 6,00 5,91 6,00 377.500
25/08/2021 0,00 / 0,00% 6,00 6,00 5,60 6,00 5,79 6,00 731.300
24/08/2021 -0,10 / -1,64% 6,30 6,50 5,90 6,00 6,04 6,00 598.500
23/08/2021 -0,20 / -3,17% 6,30 6,80 6,00 6,10 6,25 6,10 1.991.200