• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:14:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   409,93   -1,34/-0,33%  |   UPCOM-INDEX   108,97   +0,24/+0,22%  |   VN30   1.516,31   -0,26/-0,02%  |   HNX30   724,41   -3,62/-0,50%
28 Tháng Giêng 2022 9:23:32 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thiên Quang (ITQ : HNX)
Cập nhật ngày 28/01/2022
9:15:00 SA
7,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+2,78%)
Tham chiếu
7,20
Mở cửa
7,20
Cao nhất
7,40
Thấp nhất
7,20
Khối lượng
800
KLTB 10 ngày
530.180
Cao nhất 52 tuần
12,30
Thấp nhất 52 tuần
2,50
Giá đóng cửa ngày 06/08/2015
10,80 0,00/0,00%
Mở cửa 10,90
Cao nhất 11,30
Thấp nhất 10,80
Khối lượng 388.990
Giá điều chỉnh 9,58
Giá quá khứ của ITQ
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
06/08/2015 0,00 / 0,00% 10,90 11,30 10,80 10,80 11,02 9,58 388.990
05/08/2015 +0,20 / +1,89% 10,70 10,80 10,30 10,80 10,59 9,58 335.460
04/08/2015 +0,10 / +0,95% 10,50 10,70 10,50 10,60 10,54 9,40 164.500
03/08/2015 -0,10 / -0,94% 10,50 10,70 10,10 10,50 10,46 9,31 436.200
31/07/2015 +0,10 / +0,95% 10,60 11,50 10,60 10,60 11,13 9,40 922.920
30/07/2015 +0,90 / +9,38% 10,40 10,50 10,20 10,50 10,37 9,31 941.780
29/07/2015 0,00 / 0,00% 9,70 9,70 9,50 9,60 9,56 8,51 164.300
28/07/2015 0,00 / 0,00% 9,50 9,70 9,20 9,60 9,60 8,51 317.150
27/07/2015 -0,20 / -2,04% 9,80 9,80 9,50 9,60 9,58 8,51 424.020
24/07/2015 -0,20 / -2,00% 10,00 10,00 9,70 9,80 9,86 8,69 346.598
23/07/2015 0,00 / 0,00% 10,00 10,20 10,00 10,00 10,10 8,87 364.200
22/07/2015 -0,10 / -0,99% 10,10 10,20 10,00 10,00 10,08 8,87 138.606
21/07/2015 +0,10 / +1,00% 10,10 10,20 10,00 10,10 10,08 8,96 302.604
20/07/2015 0,00 / 0,00% 9,90 10,20 9,90 10,00 10,10 8,87 707.002
17/07/2015 +0,10 / +1,01% 9,90 10,20 9,90 10,00 10,02 8,87 178.506
16/07/2015 -0,10 / -1,00% 9,90 10,00 9,90 9,90 9,91 8,78 250.620
15/07/2015 -0,10 / -0,99% 10,10 10,20 10,00 10,00 10,02 8,87 492.800
14/07/2015 -0,10 / -0,98% 10,30 10,30 10,00 10,10 10,11 8,96 307.632
13/07/2015 +0,10 / +0,99% 10,30 10,70 10,20 10,20 10,38 9,04 523.564
10/07/2015 -0,10 / -0,98% 10,30 10,40 10,00 10,10 10,10 8,96 401.040
09/07/2015 -0,10 / -0,97% 10,30 10,30 10,10 10,20 10,20 9,04 352.180
08/07/2015 -0,20 / -1,90% 10,50 10,50 10,20 10,30 10,29 9,13 210.600
07/07/2015 +0,10 / +0,96% 10,50 10,50 10,30 10,50 10,41 9,31 255.721
06/07/2015 +0,20 / +1,96% 10,30 10,70 10,30 10,40 10,48 9,22 616.960
03/07/2015 -0,10 / -0,97% 10,30 10,30 10,10 10,20 10,22 9,04 344.741
02/07/2015 +0,20 / +1,98% 10,10 10,30 10,10 10,30 10,20 9,13 373.400
01/07/2015 0,00 / 0,00% 10,10 10,20 10,00 10,10 10,10 8,96 234.000
30/06/2015 +0,10 / +1,00% 10,00 10,40 10,00 10,10 10,20 8,96 395.506
29/06/2015 -0,10 / -0,99% 10,10 10,20 10,00 10,00 10,07 8,87 306.370
26/06/2015 -0,20 / -1,94% 10,30 10,30 10,10 10,10 10,30 8,96 315.200