• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.186,09 -11,51/-0,96%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:55:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.186,09   -11,51/-0,96%  |   HNX-INDEX   273,33   -4,35/-1,57%  |   UPCOM-INDEX   87,37   -1,21/-1,37%  |   VN30   1.240,23   -8,69/-0,70%  |   HNX30   482,92   -6,32/-1,29%
01 Tháng Bảy 2022 1:59:32 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thiên Quang (ITQ : HNX)
Cập nhật ngày 01/07/2022
1:55:01 CH
4,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
4,30
Mở cửa
4,30
Cao nhất
4,30
Thấp nhất
4,10
Khối lượng
145.300
KLTB 10 ngày
216.930
Cao nhất 52 tuần
12,30
Thấp nhất 52 tuần
3,50
Giá đóng cửa ngày 18/06/2014
8,80 -0,30/-3,30%
Mở cửa 8,90
Cao nhất 8,90
Thấp nhất 8,50
Khối lượng 491.100
Giá điều chỉnh 7,18
Giá quá khứ của ITQ
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
18/06/2014 -0,30 / -3,30% 8,90 8,90 8,50 8,80 8,80 7,18 491.100
17/06/2014 -0,20 / -2,15% 9,00 9,30 9,00 9,10 9,08 7,42 298.650
16/06/2014 +0,20 / +2,20% 9,90 9,90 9,10 9,30 9,39 7,59 728.500
13/06/2014 +0,80 / +9,64% 8,40 9,10 8,40 9,10 9,01 7,42 2.818.100
12/06/2014 -0,10 / -1,19% 8,40 8,50 8,30 8,30 8,39 6,77 154.850
11/06/2014 +0,20 / +2,44% 8,20 8,60 8,20 8,40 8,42 6,85 186.000
10/06/2014 -0,20 / -2,38% 8,40 8,40 8,10 8,20 8,23 6,69 87.900
09/06/2014 -0,10 / -1,18% 8,50 9,00 8,10 8,40 8,57 6,85 351.900
06/06/2014 0,00 / 0,00% 8,30 8,60 8,20 8,50 8,37 6,94 483.750
05/06/2014 +0,10 / +1,19% 8,20 8,60 8,10 8,50 8,25 6,94 103.900
04/06/2014 -0,50 / -5,62% 8,90 9,00 8,30 8,40 8,62 6,85 116.200
03/06/2014 -0,60 / -6,32% 8,60 8,90 8,60 8,90 8,61 7,26 1.974.510
02/06/2014 -1,00 / -9,52% 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 7,75 201.950
30/05/2014 -1,10 / -9,48% 11,00 11,00 10,50 10,50 10,50 8,57 783.400
29/05/2014 -1,20 / -9,38% 12,80 13,30 11,60 11,60 12,03 9,46 1.315.900
28/05/2014 +0,60 / +4,92% 11,20 12,80 11,00 12,80 11,37 10,44 2.773.400
27/05/2014 -1,30 / -9,63% 13,50 13,50 12,20 12,20 12,29 9,95 401.310
26/05/2014 +1,10 / +8,87% 12,30 13,60 11,80 13,50 12,75 11,01 844.500
23/05/2014 +0,90 / +7,83% 11,60 12,50 11,60 12,40 12,06 10,12 634.100
22/05/2014 +1,00 / +9,52% 10,40 11,50 10,40 11,50 11,26 9,38 980.100
21/05/2014 +0,10 / +0,96% 10,40 10,80 10,20 10,50 10,56 8,57 336.800
20/05/2014 0,00 / 0,00% 10,40 10,40 10,10 10,40 10,25 8,49 249.700
19/05/2014 -0,10 / -0,95% 10,40 10,50 10,20 10,40 10,37 8,49 237.900
16/05/2014 +0,70 / +7,14% 9,80 10,60 9,60 10,50 10,16 8,57 403.800
15/05/2014 -0,20 / -2,00% 10,30 10,30 9,40 9,80 9,76 8,00 607.200
14/05/2014 +0,50 / +5,26% 9,60 10,30 9,40 10,00 9,91 8,16 673.600
13/05/2014 +0,10 / +1,06% 9,30 9,60 9,20 9,50 9,43 7,75 511.000
12/05/2014 -0,30 / -3,09% 9,70 9,70 9,30 9,40 9,43 7,67 517.200
09/05/2014 +0,50 / +5,43% 9,10 10,10 9,10 9,70 9,65 7,91 592.200
08/05/2014 -0,50 / -5,15% 9,70 9,70 9,20 9,20 9,35 7,51 766.900