• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:44:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   411,27   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   108,73   0,00/0,00%  |   VN30   1.516,57   0,00/0,00%  |   HNX30   728,03   0,00/0,00%
28 Tháng Giêng 2022 8:51:02 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thiên Quang (ITQ : HNX)
Cập nhật ngày 28/01/2022
8:45:00 SA
7,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
7,20
Mở cửa
7,20
Cao nhất
7,20
Thấp nhất
7,20
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
530.100
Cao nhất 52 tuần
12,30
Thấp nhất 52 tuần
2,50
Giá đóng cửa ngày 20/08/2015
9,50 -0,30/-3,06%
Mở cửa 9,90
Cao nhất 9,90
Thấp nhất 9,30
Khối lượng 166.300
Giá điều chỉnh 8,42
Giá quá khứ của ITQ
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
20/08/2015 -0,30 / -3,06% 9,90 9,90 9,30 9,50 9,52 8,42 166.300
19/08/2015 +0,10 / +1,03% 9,70 10,00 9,50 9,80 9,74 8,69 184.900
18/08/2015 -0,30 / -3,00% 9,90 10,00 9,70 9,70 9,81 8,60 405.200
17/08/2015 0,00 / 0,00% 10,20 10,20 10,00 10,00 10,06 8,87 188.540
14/08/2015 +0,10 / +1,01% 9,90 10,10 9,80 10,00 9,93 8,87 297.500
13/08/2015 -0,20 / -1,98% 10,20 10,30 9,90 9,90 10,06 8,78 290.440
12/08/2015 -0,20 / -1,94% 10,30 10,30 9,90 10,10 10,16 8,96 391.900
11/08/2015 -0,20 / -1,90% 10,50 10,70 10,30 10,30 10,50 9,13 436.640
10/08/2015 -0,30 / -2,78% 10,80 10,90 10,50 10,50 10,71 9,31 322.560
07/08/2015 0,00 / 0,00% 10,80 11,00 10,70 10,80 10,82 9,58 177.600
06/08/2015 0,00 / 0,00% 10,90 11,30 10,80 10,80 11,02 9,58 388.990
05/08/2015 +0,20 / +1,89% 10,70 10,80 10,30 10,80 10,59 9,58 335.460
04/08/2015 +0,10 / +0,95% 10,50 10,70 10,50 10,60 10,54 9,40 164.500
03/08/2015 -0,10 / -0,94% 10,50 10,70 10,10 10,50 10,46 9,31 436.200
31/07/2015 +0,10 / +0,95% 10,60 11,50 10,60 10,60 11,13 9,40 922.920
30/07/2015 +0,90 / +9,38% 10,40 10,50 10,20 10,50 10,37 9,31 941.780
29/07/2015 0,00 / 0,00% 9,70 9,70 9,50 9,60 9,56 8,51 164.300
28/07/2015 0,00 / 0,00% 9,50 9,70 9,20 9,60 9,60 8,51 317.150
27/07/2015 -0,20 / -2,04% 9,80 9,80 9,50 9,60 9,58 8,51 424.020
24/07/2015 -0,20 / -2,00% 10,00 10,00 9,70 9,80 9,86 8,69 346.598
23/07/2015 0,00 / 0,00% 10,00 10,20 10,00 10,00 10,10 8,87 364.200
22/07/2015 -0,10 / -0,99% 10,10 10,20 10,00 10,00 10,08 8,87 138.606
21/07/2015 +0,10 / +1,00% 10,10 10,20 10,00 10,10 10,08 8,96 302.604
20/07/2015 0,00 / 0,00% 9,90 10,20 9,90 10,00 10,10 8,87 707.002
17/07/2015 +0,10 / +1,01% 9,90 10,20 9,90 10,00 10,02 8,87 178.506
16/07/2015 -0,10 / -1,00% 9,90 10,00 9,90 9,90 9,91 8,78 250.620
15/07/2015 -0,10 / -0,99% 10,10 10,20 10,00 10,00 10,02 8,87 492.800
14/07/2015 -0,10 / -0,98% 10,30 10,30 10,00 10,10 10,11 8,96 307.632
13/07/2015 +0,10 / +0,99% 10,30 10,70 10,20 10,20 10,38 9,04 523.564
10/07/2015 -0,10 / -0,98% 10,30 10,40 10,00 10,10 10,10 8,96 401.040