• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 2:08:59 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thiên Quang (ITQ : HNX)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
4,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+2,27%)
Tham chiếu
4,40
Mở cửa
4,50
Cao nhất
4,50
Thấp nhất
4,30
Khối lượng
157.300
KLTB 10 ngày
225.260
Cao nhất 52 tuần
12,30
Thấp nhất 52 tuần
3,50
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 100,00%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Quảng Chủ tịch HĐQT 2.787.865 8,75% 31/12/2021
Kiều Văn Dũng --- 496.438 1,56% 31/12/2019
Nguyễn Thị Bích Hạnh --- 453.700 1,90% 30/06/2021
Phạm Quang Trung Tổng giám đốc 131.000 0,41% 31/12/2021
Hoàng Anh Sơn Phó Tổng giám đốc 106.000 0,44% 31/12/2019
Nguyễn Diệu Linh Phó Tổng giám đốc 29.580 0,09% 31/12/2021
Lê Quyết Tiến Thành viên HĐQT 24.038 0,08% 27/04/2022
Trần Thị Ánh Tuyết --- 1.000 0,00% 31/12/2021
Đặng Ngọc Phấn Trưởng ban kiểm soát 102 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hằng --- 80 0,00% 05/05/2021
Nguyễn Văn Giang --- 62 0,00% 31/12/2019