• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
22 Tháng Giêng 2022 5:44:48 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thiên Quang (ITQ : HNX)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
7,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+9,86%)
Tham chiếu
7,10
Mở cửa
7,40
Cao nhất
7,80
Thấp nhất
7,40
Khối lượng
505.800
KLTB 10 ngày
1.159.070
Cao nhất 52 tuần
12,30
Thấp nhất 52 tuần
2,50
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
21/01/2022 7,80 0 1.602.300 0 2.354.900 -752.600 505.800 3.933.121
20/01/2022 7,10 597 1.221.621 257 696.600 525.021 696.600 4.692.472
19/01/2022 6,50 546 873.785 373 1.164.903 -291.118 873.600 5.867.002
18/01/2022 7,20 465 845.290 398 1.280.400 -435.110 845.200 6.138.874
17/01/2022 8,00 649 835.456 365 1.408.213 -572.757 835.300 6.909.009
14/01/2022 8,80 670 977.744 434 959.398 18.346 756.300 6.447.616
13/01/2022 9,10 999 1.602.453 738 2.354.920 -752.467 1.602.300 15.314.000
12/01/2022 10,10 620 978.004 533 1.580.393 -602.389 815.900 8.265.000
11/01/2022 10,80 835 1.392.826 904 1.917.061 -524.235 1.197.100 13.054.000
10/01/2022 11,30 1.757 3.952.763 1.483 3.470.933 481.830 3.462.600 37.898.000
07/01/2022 10,30 779 1.251.789 675 2.076.552 -824.763 852.700 8.692.000
06/01/2022 10,30 1.238 1.891.468 803 2.018.863 -127.395 1.359.400 13.665.000
05/01/2022 9,90 660 842.326 549 1.240.641 -398.315 638.800 6.346.000
04/01/2022 10,00 583 697.263 438 981.267 -284.004 497.500 4.960.891
31/12/2021 9,90 646 940.760 491 1.144.217 -203.457 629.800 6.324.000
30/12/2021 10,00 834 986.248 566 1.992.320 -1.006.072 779.700 7.949.268
29/12/2021 10,50 675 894.684 603 1.478.344 -583.660 684.400 7.189.170
28/12/2021 10,70 703 1.055.087 872 1.791.730 -736.643 771.700 8.346.561
27/12/2021 10,90 777 1.251.706 1.162 2.518.336 -1.266.630 1.005.200 11.120.000
24/12/2021 10,70 743 1.458.978 854 1.672.268 -213.290 1.047.300 10.942.000