• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:55:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,77   +1,58/+1,45%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
07 Tháng Mười Hai 2021 3:03:36 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS : HNX)
Cập nhật ngày 07/12/2021
2:54:28 CH
19,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,80 (+10,00%)
Tham chiếu
18,00
Mở cửa
18,10
Cao nhất
19,80
Thấp nhất
18,10
Khối lượng
388.300
KLTB 10 ngày
678.170
Cao nhất 52 tuần
23,00
Thấp nhất 52 tuần
5,30
02/12 IVS: Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu - Chi nhánh Hồ Chí Minh - HNX
29/11 IVS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
25/11 IVS: Quyết định về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh do Ủy ban Chứng khoán cấp - HNX
09/11 IVS: Thông báo tạm dừng mọi giao dịch trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty - HNX
03/11 IVS: Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ xin cấp phép nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành Chứng khoán - HNX
24/10 IVS: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
13/10 IVS: Thay đổi tên miền Website và địa chỉ Email của Công ty - HNX
29/09 IVS: Nghị quyết HĐQT thông qua việc cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán - HNX
10/09 IVS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
09/08 IVS: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do thay đổi tên tổ chức phát hành - HNX
07/08 IVS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
27/07 IVS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
26/07 IVS: Thay đổi mẫu con dấu - HNX
21/07 IVS: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
20/07 IVS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
30/06 IVS: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 - HNX
18/06 IVS: Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - HNX
07/06 IVS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
18/05 IVS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
12/05 IVS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  321.400 30,00 0,00%
AGR  2.690.300 24,50 4,26%
APG  1.624.100 19,30 1,85%
APS  5.625.700 41,50 0,24%
ART  2.802.100 14,10 5,22%
BMS  451.500 23,60 -0,42%
BSI  1.077.500 41,65 1,22%
BVS  554.400 36,90 2,50%
CSI  9.700 34,80 1,16%
CTS  2.561.600 38,50 1,32%