• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 7:12:36 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (JVC : HOSE)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
6,42 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,05 (+0,78%)
Tham chiếu
6,37
Mở cửa
6,42
Cao nhất
6,70
Thấp nhất
6,30
Khối lượng
982.700
KLTB 10 ngày
1.114.690
Cao nhất 52 tuần
14,20
Thấp nhất 52 tuần
3,30
06/05 JVC: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc - HOSE
06/05 JVC: Nghị quyết HĐQT về việc theo dõi ngoại bản các công nợ khó đòi - HOSE
04/05 JVC: Giải trình bổ sung chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC riêng chuyển từ lỗ sang lãi và báo cáo hợp nhất lãi - HOSE
29/04 JVC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 so với quý 4/2020 - HOSE
30/03 JVC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 - HOSE
28/01 JVC: Giải trình biến động LNST quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
26/01 JVC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - HOSE
26/01 JVC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - HOSE
18/01 JVC: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn CTCP Đầu tư và Phát triển An Khang Việt Nam - HOSE
17/01 JVC: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Nguyễn Huy Tuấn - HOSE
07/01 JVC: Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính - HOSE
05/01 JVC: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Nguyễn Việt Cường - HOSE
04/01 JVC: Quyết định về việc bổ nhiệm Phó TGĐ - HOSE
04/01 JVC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022 - HOSE
04/01 JVC: Quyết định vê việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty - HOSE
15/12 JVC: Điều lệ tổ chức và hoạt động - HOSE
15/12 JVC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 - HOSE
14/12 JVC: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ và đơn từ nhiệm - HOSE
13/12 JVC: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
13/12 JVC: Thông báo về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AMP  0 16,50 0,00%
AMV  1.978.400 8,90 9,88%
DNM  100 39,00 5,41%
MEF  0 1,60 0,00%