• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 8:08:03 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH : HOSE)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:19:46 CH
38,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,80 (-2,04%)
Tham chiếu
39,20
Mở cửa
39,25
Cao nhất
40,50
Thấp nhất
38,40
Khối lượng
6.483.500
KLTB 10 ngày
4.610.730
Cao nhất 52 tuần
40,50
Thấp nhất 52 tuần
22,75
08/07 KDH: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm 2021 và ban hành quy chế CBTT - HOSE
30/06 KDH: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 28 - HOSE
30/06 KDH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
30/06 KDH: Quyết định thay đổi niêm yết - HOSE
23/06 KDH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - HOSE
23/06 KDH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ - HOSE
21/06 KDH: Kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ - HOSE
21/06 KDH: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và kết quả phát hành ESOP - HOSE
21/06 KDH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành ESOP - HOSE
21/06 KDH: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
18/06 KDH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Vương Thị Ngọc Anh - HOSE
18/06 KDH: Thông báo danh sách người nội bộ và người có liên quan nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu - HOSE
16/06 KDH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ (ESOP) - HOSE
16/06 KDH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ (ESOP) - HOSE
11/06 KDH: Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu riêng lẻ - HOSE
11/06 KDH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp - HOSE
03/06 KDH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu - HOSE
02/06 KDH: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin - HOSE
31/05 KDH: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 - HOSE
31/05 KDH: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGG  2.272.000 50,60 -0,98%
ASM  5.050.800 13,40 1,52%
BII  1.648.100 8,60 -5,49%
C21  0 13,50 0,00%
CCI  17.900 19,05 -4,27%
CCL  517.100 11,85 -2,07%
CEO  3.718.400 8,60 0,00%
CLG  115.200 0,90 -10,00%
CSC  56.000 58,50 0,52%
D11  0 24,80 0,00%