• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 +35,05/+2,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   +35,05/+2,84%  |   HNX-INDEX   314,91   +8,95/+2,93%  |   UPCOM-INDEX   94,78   +1,66/+1,78%  |   VN30   1.310,70   +37,99/+2,98%  |   HNX30   567,81   +22,00/+4,03%
26 Tháng Năm 2022 8:36:31 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (KHG : HOSE)
Cập nhật ngày 25/05/2022
3:05:02 CH
10,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+2,00%)
Tham chiếu
10,00
Mở cửa
10,05
Cao nhất
10,30
Thấp nhất
9,78
Khối lượng
1.695.200
KLTB 10 ngày
1.199.950
Cao nhất 52 tuần
24,10
Thấp nhất 52 tuần
9,10
23/05 KHG: Một cổ đông liên tục mua bán vượt ngưỡng 5% nhưng chậm công bố thông tin - Vietnam Daily
20/05 KHG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Thị Nhàn - HOSE
20/05 KHG: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Nguyễn Thị Nhàn - HOSE
20/05 KHG: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Thị Nhàn - HOSE
17/05 KHG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
13/05 KHG: Quyết định thay đổi niêm yết - HOSE
10/05 KHG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 - HOSE
10/05 KHG: Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty - HOSE
09/05 KHG: Quyết định của HĐQT số 07 ngày 06/05/2022 - HOSE
04/05 KHG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021 - HOSE
04/05 KHG: Quyết định của HĐQT về việc thành lập chi nhánh Nguyễn Hữu Thọ - HOSE
04/05 KHG: Quyết định của HĐQT về việc thành lập chi nhánh Trần Não - HOSE
04/05 KHG: Quyết định của HĐQT về việc thành lập chi nhánh Nguyễn Văn Linh - HOSE
04/05 KHG: Quyết định của HĐQT về việc thành lập chi nhánh Đỗ Xuân Hợp - HOSE
29/04 KHG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
28/04 KHG: Nghị quyết HĐQT số 10/2022 ngày 27/04/2022 - HOSE
28/04 KHG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 25 - HOSE
28/04 KHG: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HOSE
28/04 KHG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24 - HOSE
22/04 KHG: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCM  288.900 74,60 0,81%
CIG  132.600 9,02 4,88%
CKG  1.461.300 20,85 4,25%
CRE  634.800 31,60 2,10%
DLG  3.470.200 5,30 3,92%
DLR  0 12,80 0,00%
DTI  7.800 10,70 0,00%
DXS  224.400 22,15 2,78%
FIR  335.800 41,80 1,95%
FLC  10.565.900 6,66 0,60%