• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 4:16:37 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thành Thái (KKC : HNX)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
20,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
20,30
Mở cửa
20,30
Cao nhất
20,30
Thấp nhất
20,30
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
270
Cao nhất 52 tuần
35,00
Thấp nhất 52 tuần
13,00
10/05 KKC: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 - HNX
27/04 KKC: Thông báo của VSD về việc phân phối cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu - HNX
26/04 KKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
22/04 KKC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
16/04 KKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
14/04 KKC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
14/04 KKC: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
07/04 KKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
01/04 KKC: Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với người liên quan - HNX
30/03 KKC: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
23/03 KKC: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HNX
21/03 KKC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
17/03 KKC: Thông báo chốt danh sách cổ đông - HNX
17/03 KKC: Nghị quyết HĐQT số: 03/2022- NQ/HĐQT - HNX
03/03 KKC: Báo cáo kết quả Giao dịch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu - HNX
17/02 KKC: Tập đoàn Thành Thái (KKC) dùng cổ phiếu quỹ chia thưởng, tỷ lệ gần 11% - Đầu tư chứng khoán
17/02 KKC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức phát hành là Công ty đại chúng dùng cổ phiếu quy để chia cho cổ đông hiện hữu - HNX
14/02 KKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
14/02 KKC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ - HNX
07/02 KKC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCA  250.400 10,10 2,02%
BVG  58.300 4,50 0,00%
DTL  700 39,00 -3,23%
HMG  0 18,90 0,00%
HPG  13.929.400 37,65 -0,66%
HSG  6.575.600 21,50 2,63%
ITQ  113.300 5,70 1,79%
KMT  800 11,00 0,00%
KVC  341.500 4,10 -2,38%