• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.384,77 -9,03/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.384,77   -9,03/-0,65%  |   HNX-INDEX   388,45   +0,16/+0,04%  |   UPCOM-INDEX   99,77   +0,09/+0,09%  |   VN30   1.489,26   -15,77/-1,05%  |   HNX30   606,97   +0,04/+0,01%
21 Tháng Mười 2021 10:56:45 CH - Mở cửa
CTCP Kim khí KKC (KKC : HNX)
Cập nhật ngày 21/10/2021
3:02:08 CH
26,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
26,00
Mở cửa
26,00
Cao nhất
26,00
Thấp nhất
26,00
Khối lượng
600
KLTB 10 ngày
940
Cao nhất 52 tuần
35,00
Thấp nhất 52 tuần
5,90
9:17 SA KKC: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
14/10 KKC: Thay đổi người công bố thông tin - HNX
07/10 KKC: Thay đổi nhân sự - HNX
04/10 KKC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
01/10 KKC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - HNX
09/09 KKC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
20/08 KKC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - HNX
17/08 KKC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
17/08 KKC: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - CTCP Tập đoàn T&D Group - HNX
17/08 KKC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Tuấn Linh - HNX
17/08 KKC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Khánh Chi - HNX
11/08 KKC: Đào Trọng Khôi - Chủ tịch HĐQT - đã bán 552.702 CP - HNX
11/08 KKC: Đoàn Trung Hà - Tổng Giám đốc - đã bán 638.400 CP - HNX
11/08 KKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
11/08 KKC: Thông báo chốt DSCĐ dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - HNX
03/08 KKC: Đào Trọng Khôi - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 552.702 CP - HNX
03/08 KKC: Đoàn Trung Hà - Tổng Giám đốc - đăng ký bán 638.400 CP - HNX
03/08 KKC: Đoàn Trung Hà - Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP - HNX
03/08 KKC: Đào Trọng Khôi - Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP - HNX
30/07 KKC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BVG  447.400 6,50 1,56%
DNY  0 3,60 0,00%
DTL  1.200 38,00 0,00%
HMC  989.800 31,35 7,00%
HMG  600 15,00 13,64%
HPG  39.192.300 57,20 0,53%
HSG  8.021.300 49,40 0,41%
ITQ  628.900 9,70 -1,02%
KMT  5.100 10,10 0,00%