• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.354,03 +1,39/+0,10%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:35:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.354,03   +1,39/+0,10%  |   HNX-INDEX   358,90   +0,92/+0,26%  |   UPCOM-INDEX   97,41   0,00/0,00%  |   VN30   1.461,16   +5,57/+0,38%  |   HNX30   583,21   -1,83/-0,31%
20 Tháng Chín 2021 2:35:28 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/09/2021
2:35:08 CH
22,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,90%)
Tham chiếu
22,30
Mở cửa
22,40
Cao nhất
23,20
Thấp nhất
22,40
Khối lượng
589.200
KLTB 10 ngày
190.690
Cao nhất 52 tuần
30,60
Thấp nhất 52 tuần
10,40
16/09 KLB: Thay đổi nhân sự - HNX
13/09 KLB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
13/09 KLB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
10/09 KLB: Kienlongbank sẽ tăng vốn thêm 415 tỷ đồng - Người đồng hành
01/08 KLB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
30/07 KLB: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa - HNX
23/07 KLB: Công văn về việc giải trình biến động lợi nhuận sau thuế riêng lẻ Quý II năm 2021 và lũy kế 6 tháng năm 2021. - HNX
23/07 KLB: Công văn về việc giải trình biến động lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý II năm 2021 và lũy kế 6 tháng năm 2021. - HNX
23/07 KLB: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
19/07 KLB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 - HNX
05/07 KLB: Thay đổi nhân sự - HNX
25/06 KLB: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long từ "Kienlongbank và/hoặc KSBank" thành KSBank". - HNX
14/06 KLB: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
10/06 KLB: Ngân hàng TMCP Kiên Long lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính năm 2021 - HNX
08/06 KLB: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
07/06 KLB: Thay đổi nhân sự - HNX
02/06 KLB: Nghị quyết về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông - HNX
02/06 KLB: Nghị quyết về việc Hội đồng quản trị thống nhất trình cổ đông thông qua việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long - HNX
05/05 KLB: Thay đổi nhân sự - HNX
05/05 KLB: Thay đổi nhân sự - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  3.209.000 21,40 2,39%
ACB  6.034.900 32,05 1,42%
BAB  63.700 22,80 0,44%
BID  1.850.700 39,95 -0,13%
BVB  7.024.700 21,20 6,00%
CTG  8.439.700 31,85 0,16%
EIB  604.200 25,25 -2,88%
EVF  2.330.700 13,10 6,50%
HDB  1.798.100 25,70 0,98%