• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 4:23:35 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB : UPCOM)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
26,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,00 (-3,62%)
Tham chiếu
27,60
Mở cửa
27,60
Cao nhất
27,70
Thấp nhất
26,50
Khối lượng
45.000
KLTB 10 ngày
18.870
Cao nhất 52 tuần
42,50
Thấp nhất 52 tuần
20,10
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Trần Thị Thu Hằng
Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Trần Duy Huyền
Phó Chủ tịch HĐQT Mai Hữu Tín
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Thành viên HĐQT Bùi Thanh Hải
Thành viên HĐQT Nguyễn Thụy Quỳnh Hương
Thành viên HĐQT Trần Tuấn Anh
Thành viên HĐQT Trần Ngọc Minh
Trưởng ban kiểm soát Lê Khắc Gia Bảo
Thành viên Ban kiểm soát Đỗ Thị Tuyết Trinh
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Cao Cường
Thành viên Ban kiểm soát Vũ Hạnh Ngân
Thành viên Ban kiểm soát Đặng Minh Quân
Tổng giám đốc Trần Ngọc Minh
Phó Tổng giám đốc Trần Văn Thái Bình
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng An
Phó Tổng giám đốc Lê Trung Việt
Phó Tổng giám đốc Đỗ Anh Tuấn
Phó Tổng giám đốc Phạm Thị Mỹ Chi
Phó Tổng giám đốc Trần Thị Hường