• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
23 Tháng Mười 2021 8:23:03 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB : UPCOM)
Cập nhật ngày 22/10/2021
3:00:05 CH
23,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
23,50
Mở cửa
23,50
Cao nhất
23,70
Thấp nhất
23,30
Khối lượng
287.700
KLTB 10 ngày
316.570
Cao nhất 52 tuần
30,60
Thấp nhất 52 tuần
10,90
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Trần Thị Thu Hằng
Phó Chủ tịch HĐQT Mai Hữu Tín
Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Trần Duy Huyền
Thành viên HĐQT Nguyễn Thụy Quỳnh Hương
Thành viên HĐQT Trần Tuấn Anh
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Cao Cường
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thanh Minh
Thành viên Ban kiểm soát Đặng Minh Quân
Tổng giám đốc Trần Ngọc Minh
Phó Tổng giám đốc Lê Trung Việt
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Minh
Phó Tổng giám đốc Phạm Thị Mỹ Chi
Phó Tổng giám đốc Đỗ Anh Tuấn
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng An
Phó tổng giám đốc tài chính Võ Quốc Lợi
Kế toán trưởng Phạm Thị Mỹ Chi
Đại diện công bố thông tin Trần Ngọc Minh