• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:29:58 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
20 Tháng Mười 2021 8:29:57 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/10/2021
3:00:02 CH
23,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,83%)
Tham chiếu
24,00
Mở cửa
24,00
Cao nhất
24,00
Thấp nhất
23,30
Khối lượng
546.300
KLTB 10 ngày
375.660
Cao nhất 52 tuần
30,60
Thấp nhất 52 tuần
10,90
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
19/10/2021 97.071.240 300 4.000 -3.700 7.096 94.624 -87.528
18/10/2021 97.071.540 2.000 0 2.000 48.130 0 48.130
15/10/2021 97.073.540 0 0 0 0 0 0
14/10/2021 97.073.540 3.800 0 3.800 88.397 0 88.397
13/10/2021 97.077.340 100 0 100 2.266 0 2.266
12/10/2021 97.077.440 0 0 0 0 0 0
11/10/2021 97.077.440 1.200 0 1.200 27.037 0 27.037
08/10/2021 97.078.640 0 0 0 0 0 0
07/10/2021 97.074.040 3.000 0 3.000 66.992 0 66.992
06/10/2021 97.077.040 6.000 0 6.000 130.522 0 130.522
05/10/2021 97.083.040 0 4.600 -4.600 0 98.877 -98.877
04/10/2021 97.083.040 0 0 0 0 0 0
01/10/2021 97.083.040 0 0 0 0 0 0
30/09/2021 97.083.040 0 0 0 0 0 0
29/09/2021 97.083.040 0 0 0 0 0 0
28/09/2021 97.083.040 0 0 0 0 0 0
27/09/2021 97.078.040 0 0 0 0 0 0
24/09/2021 97.078.040 0 0 0 0 0 0
23/09/2021 97.078.040 20.000 5.000 15.000 475.993 118.947 357.046
22/09/2021 97.098.040 0 0 0 0 0 0