• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.270,30 +7,97/+0,63%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:55:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.270,30   +7,97/+0,63%  |   HNX-INDEX   306,04   +2,62/+0,86%  |   UPCOM-INDEX   92,69   -0,15/-0,16%  |   VN30   1.289,99   +9,03/+0,70%  |   HNX30   565,60   +3,58/+0,64%
15 Tháng Tám 2022 10:55:30 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB : UPCOM)
Cập nhật ngày 15/08/2022
10:55:01 SA
26,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,80 (-2,90%)
Tham chiếu
27,60
Mở cửa
27,60
Cao nhất
27,70
Thấp nhất
26,80
Khối lượng
3.300
KLTB 10 ngày
14.700
Cao nhất 52 tuần
42,50
Thấp nhất 52 tuần
20,10
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/08/2022 -0,80/-2,90% 27,60 27,70 26,80 26,80 27,40 26,80 3.300
12/08/2022 -0,80/-2,85% 27,50 27,90 27,30 27,30 27,60 27,30 122.200
11/08/2022 -1,70/-5,74% 28,60 28,60 27,50 27,90 28,10 27,90 11.900
10/08/2022 +1,40/+5,04% 27,80 30,00 27,80 29,20 29,60 29,20 21.000
09/08/2022 +3,30/+13,15% 26,90 28,60 26,90 28,40 27,80 28,40 138.100
08/08/2022 +2,40/+9,84% 24,40 26,80 24,40 26,80 25,10 26,80 55.000
05/08/2022 +0,50/+2,08% 24,50 24,60 24,10 24,50 24,40 24,50 6.900
04/08/2022 +1,00/+4,31% 23,50 24,20 23,50 24,20 24,00 24,20 122.400
03/08/2022 +0,10/+0,43% 23,20 23,40 23,20 23,30 23,20 23,30 6.500
02/08/2022 -0,50/-2,12% 23,70 23,70 23,00 23,10 23,20 23,10 4.700
01/08/2022 0,00 / 0,00% 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 115.100
29/07/2022 -0,20/-0,84% 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 100
28/07/2022 +0,10/+0,43% 23,40 24,00 23,40 23,50 23,80 23,50 3.100
27/07/2022 -0,10/-0,43% 23,20 24,50 23,20 23,20 23,40 23,20 116.900
26/07/2022 +0,10/+0,43% 23,30 23,40 23,30 23,40 23,30 23,40 3.600
25/07/2022 -0,40/-1,67% 23,50 23,60 22,20 23,50 23,30 23,50 1.300
22/07/2022 0,00 / 0,00% 23,90 23,90 23,90 23,90 23,90 23,90 115.200
21/07/2022 +0,50/+2,14% 23,90 23,90 23,90 23,90 23,90 23,90 1.500
20/07/2022 +0,80/+3,42% 24,40 24,40 23,00 24,20 23,40 24,20 5.700
19/07/2022 -0,30/-1,27% 23,40 23,50 23,40 23,40 23,40 23,40 116.500