• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
23 Tháng Mười 2021 8:12:19 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB : UPCOM)
Cập nhật ngày 22/10/2021
3:00:05 CH
23,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
23,50
Mở cửa
23,50
Cao nhất
23,70
Thấp nhất
23,30
Khối lượng
287.700
KLTB 10 ngày
316.570
Cao nhất 52 tuần
30,60
Thấp nhất 52 tuần
10,90
KLB - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
08/10/2021 Đỗ Anh Tuấn Phó Tổng giám đốc Mua 3.500.000 Biểu đồ
27/09/2021 Đỗ Anh Tuấn Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 3.500.000 Biểu đồ
22/01/2021 Trần Tuấn Anh Thành viên HĐQT Mua 0 Biểu đồ
24/12/2020 Trần Tuấn Anh Thành viên HĐQT Đăng ký mua 300.000 Biểu đồ
07/12/2020 Vũ Đức Cần --- Bán 43.200 Biểu đồ
03/12/2020 Vũ Đức Cần --- Đăng ký bán 43.200 Biểu đồ
02/10/2019 Trần Tuấn Anh Thành viên HĐQT Mua 300.000 Biểu đồ
06/09/2019 Trần Tuấn Anh Thành viên HĐQT Đăng ký mua 300.000 Biểu đồ
14/05/2019 Nguyễn Hoàng An Phó Tổng giám đốc Mua 300.000 Biểu đồ
16/04/2019 Nguyễn Hoàng An Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 300.000 Biểu đồ
15/03/2019 Trần Tuấn Anh Thành viên HĐQT Mua 500.000 Biểu đồ
18/02/2019 Trần Tuấn Anh Thành viên HĐQT Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ
18/01/2018 Nguyễn Văn Phú --- Bán 0 Biểu đồ
10/01/2018 Nguyễn Văn Phú --- Đăng ký bán 154.400 Biểu đồ
19/10/2017 Vũ Đức Cần --- Mua 40.000 Biểu đồ
13/10/2017 Vũ Đức Cần --- Đăng ký mua 40.000 Biểu đồ
10/08/2017 Ngân hàng TMCP Kiên Long --- Bán 0 Biểu đồ
10/07/2017 Ngân hàng TMCP Kiên Long --- Đăng ký bán 1.000.000 Biểu đồ