• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 11:21:20 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:01 CH
27,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,40 (+1,47%)
Tham chiếu
27,20
Mở cửa
27,10
Cao nhất
27,60
Thấp nhất
27,10
Khối lượng
31.100
KLTB 10 ngày
153.780
Cao nhất 52 tuần
30,60
Thấp nhất 52 tuần
16,00
Giá đóng cửa ngày 08/07/2021
25,50 -0,40/-1,54%
Mở cửa 26,60
Cao nhất 26,60
Thấp nhất 25,00
Khối lượng 59.200
Giá điều chỉnh 22,54
Giá quá khứ của KLB
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
08/07/2021 -0,40 / -1,54% 26,60 26,60 25,00 25,50 25,68 22,54 59.200
07/07/2021 -0,60 / -2,25% 25,50 26,20 25,40 26,10 25,90 23,07 175.900
06/07/2021 +0,40 / +1,54% 26,10 26,90 26,10 26,40 26,70 23,33 275.400
05/07/2021 0,00 / 0,00% 26,20 26,20 25,70 26,10 26,00 23,07 110.200
02/07/2021 0,00 / 0,00% 26,10 26,30 26,00 26,10 26,10 23,07 172.500
01/07/2021 -0,10 / -0,38% 26,10 26,40 25,90 26,20 26,10 23,16 64.200
30/06/2021 -0,20 / -0,76% 26,40 26,40 26,10 26,10 26,30 23,07 54.613
29/06/2021 +0,20 / +0,76% 26,20 26,50 26,20 26,40 26,30 23,33 280.000
28/06/2021 +0,40 / +1,55% 25,80 27,00 25,80 26,20 26,20 23,16 74.200
25/06/2021 -0,20 / -0,77% 26,10 26,10 22,30 25,90 25,80 22,89 113.700
24/06/2021 0,00 / 0,00% 26,20 26,30 26,00 26,10 26,10 23,07 89.500
23/06/2021 +0,10 / +0,38% 26,20 26,30 26,00 26,20 26,10 23,16 242.000
22/06/2021 0,00 / 0,00% 26,20 26,30 26,00 26,20 26,10 23,16 62.500
21/06/2021 -0,40 / -1,52% 26,40 26,60 26,00 26,00 26,20 22,98 92.500
18/06/2021 -0,10 / -0,38% 26,40 26,50 26,10 26,40 26,40 23,33 274.500
17/06/2021 0,00 / 0,00% 26,60 26,60 26,00 26,60 26,50 23,51 97.500
16/06/2021 -0,80 / -2,91% 27,20 27,50 26,40 26,70 26,60 23,60 85.300
15/06/2021 0,00 / 0,00% 26,80 28,60 26,70 26,70 27,50 23,60 513.800
14/06/2021 -0,30 / -1,11% 27,50 27,50 26,50 26,80 26,70 23,69 54.800
11/06/2021 +0,70 / +2,61% 27,00 27,50 26,00 27,50 27,10 24,30 162.000
10/06/2021 +0,20 / +0,76% 27,00 27,10 26,40 26,50 26,80 23,42 105.100
09/06/2021 +0,30 / +1,13% 26,00 27,70 25,50 26,90 26,30 23,77 244.800
08/06/2021 -2,00 / -7,27% 27,40 27,50 25,50 25,50 26,60 22,54 273.500
07/06/2021 -0,80 / -2,83% 28,20 28,30 26,70 27,50 27,50 24,30 647.900
04/06/2021 -0,30 / -1,05% 28,60 29,00 27,80 28,30 28,30 25,01 230.800
03/06/2021 +0,90 / +3,28% 27,20 29,50 27,10 28,30 28,60 25,01 530.800
02/06/2021 -2,00 / -6,87% 27,00 28,80 25,70 27,10 27,40 23,95 583.500
01/06/2021 -4,40 / -14,72% 29,90 30,10 25,50 25,50 29,10 22,54 541.900
31/05/2021 +1,20 / +4,18% 29,00 30,60 29,00 29,90 29,90 26,43 834.500
28/05/2021 +1,30 / +4,83% 27,00 29,50 26,80 28,20 28,70 24,92 764.680