• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,85   +1,66/+1,52%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
08 Tháng Mười Hai 2021 2:11:04 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB : UPCOM)
Cập nhật ngày 07/12/2021
3:05:00 CH
23,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+1,29%)
Tham chiếu
23,20
Mở cửa
23,00
Cao nhất
23,60
Thấp nhất
23,00
Khối lượng
73.600
KLTB 10 ngày
187.220
Cao nhất 52 tuần
30,60
Thấp nhất 52 tuần
13,50
Giá đóng cửa ngày 14/07/2021
22,40 0,00/0,00%
Mở cửa 22,40
Cao nhất 22,80
Thấp nhất 22,00
Khối lượng 36.800
Giá điều chỉnh 19,80
Giá quá khứ của KLB
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
14/07/2021 0,00 / 0,00% 22,40 22,80 22,00 22,40 22,30 19,80 36.800
13/07/2021 +0,20 / +0,90% 22,00 25,50 22,00 22,40 22,40 19,80 67.200
12/07/2021 -2,80 / -11,11% 24,10 24,10 21,60 22,40 22,20 19,80 275.700
09/07/2021 -1,60 / -6,23% 25,10 25,50 24,00 24,10 25,20 21,30 138.400
08/07/2021 -0,40 / -1,54% 26,60 26,60 25,00 25,50 25,68 22,54 59.200
07/07/2021 -0,60 / -2,25% 25,50 26,20 25,40 26,10 25,90 23,07 175.900
06/07/2021 +0,40 / +1,54% 26,10 26,90 26,10 26,40 26,70 23,33 275.400
05/07/2021 0,00 / 0,00% 26,20 26,20 25,70 26,10 26,00 23,07 110.200
02/07/2021 0,00 / 0,00% 26,10 26,30 26,00 26,10 26,10 23,07 172.500
01/07/2021 -0,10 / -0,38% 26,10 26,40 25,90 26,20 26,10 23,16 64.200
30/06/2021 -0,20 / -0,76% 26,40 26,40 26,10 26,10 26,30 23,07 54.613
29/06/2021 +0,20 / +0,76% 26,20 26,50 26,20 26,40 26,30 23,33 280.000
28/06/2021 +0,40 / +1,55% 25,80 27,00 25,80 26,20 26,20 23,16 74.200
25/06/2021 -0,20 / -0,77% 26,10 26,10 22,30 25,90 25,80 22,89 113.700
24/06/2021 0,00 / 0,00% 26,20 26,30 26,00 26,10 26,10 23,07 89.500
23/06/2021 +0,10 / +0,38% 26,20 26,30 26,00 26,20 26,10 23,16 242.000
22/06/2021 0,00 / 0,00% 26,20 26,30 26,00 26,20 26,10 23,16 62.500
21/06/2021 -0,40 / -1,52% 26,40 26,60 26,00 26,00 26,20 22,98 92.500
18/06/2021 -0,10 / -0,38% 26,40 26,50 26,10 26,40 26,40 23,33 274.500
17/06/2021 0,00 / 0,00% 26,60 26,60 26,00 26,60 26,50 23,51 97.500
16/06/2021 -0,80 / -2,91% 27,20 27,50 26,40 26,70 26,60 23,60 85.300
15/06/2021 0,00 / 0,00% 26,80 28,60 26,70 26,70 27,50 23,60 513.800
14/06/2021 -0,30 / -1,11% 27,50 27,50 26,50 26,80 26,70 23,69 54.800
11/06/2021 +0,70 / +2,61% 27,00 27,50 26,00 27,50 27,10 24,30 162.000
10/06/2021 +0,20 / +0,76% 27,00 27,10 26,40 26,50 26,80 23,42 105.100
09/06/2021 +0,30 / +1,13% 26,00 27,70 25,50 26,90 26,30 23,77 244.800
08/06/2021 -2,00 / -7,27% 27,40 27,50 25,50 25,50 26,60 22,54 273.500
07/06/2021 -0,80 / -2,83% 28,20 28,30 26,70 27,50 27,50 24,30 647.900
04/06/2021 -0,30 / -1,05% 28,60 29,00 27,80 28,30 28,30 25,01 230.800
03/06/2021 +0,90 / +3,28% 27,20 29,50 27,10 28,30 28,60 25,01 530.800