• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.376,87 -3,10/-0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.376,87   -3,10/-0,22%  |   HNX-INDEX   315,80   -1,29/-0,41%  |   UPCOM-INDEX   90,04   -0,06/-0,07%  |   VN30   1.489,53   +0,29/+0,02%  |   HNX30   498,07   -4,02/-0,80%
23 Tháng Sáu 2021 10:07:28 CH - Mở cửa
CTCP Mirae (KMR : HOSE)
Cập nhật ngày 23/06/2021
2:53:00 CH
9,38 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,42 (+4,69%)
Tham chiếu
8,96
Mở cửa
9,49
Cao nhất
9,55
Thấp nhất
9,00
Khối lượng
1.150.200
KLTB 10 ngày
863.160
Cao nhất 52 tuần
9,55
Thấp nhất 52 tuần
2,00
17/05 KMR: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 - HOSE
05/05 KMR: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - HOSE
29/04 KMR: Điều lệ tổ chức và hoạt động - HOSE
29/04 KMR: Quy chế hoạt động của BKS - HOSE
29/04 KMR: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
29/04 KMR: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
29/04 KMR: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
13/04 KMR: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
07/04 KMR: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
29/03 KMR: Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC năm 2020 trước và sau kiểm toán - HOSE
03/03 KMR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
26/02 KMR: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
25/01 KMR: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 - HOSE
05/01 KMR: Nghị quyết HĐQT về giao dịch tín dụng với Ngân hàng Vietinbank - HOSE
25/12 KMR: Thông báo quyết định của Cục thuế Tỉnh Bình Dương về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế - HOSE
22/10 KMR: Đính chính số liệu năm 2019 trên BCTC quý 3/2020 - HOSE
19/10 KMR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019 - HOSE
19/10 KMR: Quyết định của Chi cục Hải quan tỉnh Hưng Yên về việc xử lý vi phạm hành chính - HOSE
11/09 KMR: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn tại Agribank Sóng Thần - HOSE
10/09 KMR: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng tại tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
EVE  13.600 13,90 -0,71%
FBA  0 0,90 0,00%
GDT  149.300 55,70 -2,45%
KSD  200 4,10 0,00%
TAG  0 27,00 0,00%
TMW  0 15,30 0,00%