• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.376,87 -3,10/-0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.376,87   -3,10/-0,22%  |   HNX-INDEX   315,80   -1,29/-0,41%  |   UPCOM-INDEX   90,04   -0,06/-0,07%  |   VN30   1.489,53   +0,29/+0,02%  |   HNX30   498,07   -4,02/-0,80%
23 Tháng Sáu 2021 10:26:18 CH - Mở cửa
CTCP Mirae (KMR : HOSE)
Cập nhật ngày 23/06/2021
2:53:00 CH
9,38 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,42 (+4,69%)
Tham chiếu
8,96
Mở cửa
9,49
Cao nhất
9,55
Thấp nhất
9,00
Khối lượng
1.150.200
KLTB 10 ngày
863.160
Cao nhất 52 tuần
9,55
Thấp nhất 52 tuần
2,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Shin Young Sik
Thành viên HĐQT Choi Young Ho
Thành viên HĐQT Kim Myung Joo
Trưởng ban kiểm soát Huỳnh Công Khanh
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Hoàng Từ Dung
Thành viên Ban kiểm soát Phan Thị Ngọc Bích
Tổng giám đốc Park Hee Sung
Phó Tổng giám đốc Kim In Sou
Phó Tổng giám đốc Shin Dong Jin
Phó Tổng giám đốc Kim Chul Soo
Kế toán trưởng Nguyễn Ngọc Liên
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Ngọc Liên