• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.376,87 -3,10/-0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.376,87   -3,10/-0,22%  |   HNX-INDEX   315,80   -1,29/-0,41%  |   UPCOM-INDEX   90,04   -0,06/-0,07%  |   VN30   1.489,53   +0,29/+0,02%  |   HNX30   498,07   -4,02/-0,80%
23 Tháng Sáu 2021 10:20:16 CH - Mở cửa
CTCP Mirae (KMR : HOSE)
Cập nhật ngày 23/06/2021
2:53:00 CH
9,38 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,42 (+4,69%)
Tham chiếu
8,96
Mở cửa
9,49
Cao nhất
9,55
Thấp nhất
9,00
Khối lượng
1.150.200
KLTB 10 ngày
863.160
Cao nhất 52 tuần
9,55
Thấp nhất 52 tuần
2,00
KMR - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
05/06/2019 Nguyễn Thị Xuân Thảo --- Bán 8.034.741 Biểu đồ
05/06/2019 Shin Young Sik Chủ tịch HĐQT Mua 8.471.077 Biểu đồ
05/06/2019 Kim In Sou Phó Tổng giám đốc Mua 81.662 Biểu đồ
05/06/2019 Nguyễn Ngọc Liên Kế toán trưởng Bán 71.206 Biểu đồ
03/06/2019 Nguyễn Ngọc Liên Kế toán trưởng Đăng ký bán 71.206 Biểu đồ
27/05/2019 Kim Chul Soo Phó Tổng giám đốc Mua 16.580 Biểu đồ
13/05/2019 Kim In Sou Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ
13/05/2019 Kim Chul Soo Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ
13/05/2019 Shin Young Sik Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 17.575.500 Biểu đồ
11/01/2018 Korea Investment & Securities Co., Ltd --- Mua 48.740 Biểu đồ
20/12/2017 Korea Investment & Securities Co., Ltd --- Mua 200.000 Biểu đồ
26/09/2017 Korea Investment & Securities Co., Ltd --- Mua 40.000 Biểu đồ
26/08/2016 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Mua 361.300 Biểu đồ
01/12/2014 Mirae Fiber Tech Co., Ltd --- Mua 5.600.000 Biểu đồ
01/12/2014 Shin Young Sik Chủ tịch HĐQT Mua 400.000 Biểu đồ
25/02/2014 Choi Young Ho Thành viên HĐQT Mua 0 Biểu đồ
25/02/2014 Lim Jeong Yul --- Bán 0 Biểu đồ
25/02/2014 Shin Young Sik Chủ tịch HĐQT Bán 0 Biểu đồ
19/02/2014 Kim Chul Soo Phó Tổng giám đốc Bán 70 Biểu đồ
28/01/2014 Choi Young Ho Thành viên HĐQT Đăng ký mua 116.428 Biểu đồ