• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
25 Tháng Mười 2021 6:46:21 CH - Mở cửa
CTCP Kim khí Miền Trung (KMT : HNX)
Cập nhật ngày 25/10/2021
3:02:54 CH
9,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-3,03%)
Tham chiếu
9,90
Mở cửa
9,90
Cao nhất
9,90
Thấp nhất
9,50
Khối lượng
12.000
KLTB 10 ngày
11.310
Cao nhất 52 tuần
11,00
Thấp nhất 52 tuần
7,20
18/10 KMT: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
16/09 KMT: Thông báo bổ sung cổ phiếu KMT vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ - HNX
14/09 KMT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
24/08 KMT: KMT_CBTT về việc tạm hoãn công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2021 - HNX
27/07 KMT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
21/07 KMT: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
14/06 KMT: Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021 - HNX
20/05 KMT: Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Mã ngành 4659) - HNX
19/04 KMT: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
19/04 KMT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
29/03 KMT: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
29/03 KMT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
18/03 KMT: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
16/03 KMT: Báo cáo tài chính soát xét năm 2020 Riêng cá thể Văn Phòng - HNX
16/03 KMT: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
11/03 KMT: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Kim Khí Miền Trung tại tỉnh Đắk Lắk - HNX
25/02 KMT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
08/02 KMT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 - HNX
01/02 KMT: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
20/01 KMT: Báo cáo tài chính quý 4/2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BVG  799.100 6,80 6,25%
DNY  0 4,10 0,00%
DTL  500 38,05 0,13%
HMC  576.600 31,60 -2,02%
HMG  500 14,50 -3,33%
HPG  41.605.900 55,10 -2,82%
HSG  15.542.700 47,00 -4,08%
ITQ  612.600 9,30 -3,13%
KKC  1.100 25,40 -2,31%