• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.384,77 -9,03/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.384,77   -9,03/-0,65%  |   HNX-INDEX   388,45   +0,16/+0,04%  |   UPCOM-INDEX   99,77   +0,09/+0,09%  |   VN30   1.489,26   -15,77/-1,05%  |   HNX30   606,97   +0,04/+0,01%
21 Tháng Mười 2021 11:15:35 CH - Mở cửa
CTCP Kim khí Miền Trung (KMT : HNX)
Cập nhật ngày 21/10/2021
3:02:08 CH
10,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
10,10
Mở cửa
9,90
Cao nhất
10,10
Thấp nhất
9,90
Khối lượng
5.100
KLTB 10 ngày
10.800
Cao nhất 52 tuần
11,00
Thấp nhất 52 tuần
7,20
KMT - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
06/02/2017 Lưu Thương --- Bán 0 Biểu đồ
02/02/2017 Nguyễn Thị Mãi --- Bán 0 Biểu đồ
01/02/2017 Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP --- Bán 0 Biểu đồ
25/01/2017 Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn Trưởng ban kiểm soát Bán 0 Biểu đồ
09/01/2017 Lưu Thương --- Đăng ký bán 16.911 Biểu đồ
05/01/2017 Nguyễn Thị Mãi --- Đăng ký bán 9.026 Biểu đồ
04/01/2017 Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP --- Đăng ký bán 4.721.100 Biểu đồ
29/12/2016 Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP --- Bán 4.396.000 Biểu đồ
29/12/2016 Nguyễn Thị Hồng Huệ --- Mua 462.000 Biểu đồ
28/12/2016 Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 12.919 Biểu đồ
28/12/2016 Lưu Thương --- Bán 15.000 Biểu đồ
27/12/2016 Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn Trưởng ban kiểm soát Bán 12.900 Biểu đồ
12/12/2016 Vũ Thu Ngọc --- Mua 288.000 Biểu đồ
12/12/2016 Nguyễn Thị Hồng Huệ --- Mua 1.662.000 Biểu đồ
09/12/2016 Vũ Thu Ngọc --- Mua 2.076.400 Biểu đồ