• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 -10,82/-0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   -10,82/-0,73%  |   HNX-INDEX   411,27   -0,55/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   108,73   -0,32/-0,29%  |   VN30   1.516,57   -8,74/-0,57%  |   HNX30   728,03   -3,73/-0,51%
27 Tháng Giêng 2022 6:43:44 CH - Mở cửa
CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB : HOSE)
Cập nhật ngày 27/01/2022
3:05:01 CH
36,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,40 (-3,69%)
Tham chiếu
37,90
Mở cửa
37,90
Cao nhất
37,90
Thấp nhất
36,00
Khối lượng
2.239.000
KLTB 10 ngày
2.616.440
Cao nhất 52 tuần
53,70
Thấp nhất 52 tuần
22,10
2:34 CH KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoành Sơn - HOSE
25/01 KSB: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - HOSE
25/01 KSB: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động - HOSE
25/01 KSB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
24/01 KSB: Giải trình chênh lệch LNST quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
12/01 KSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Quang Thung - HOSE
05/01 KSB: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty - HOSE
04/01 KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Quốc Phòng - HOSE
28/12 KSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hoành Sơn - HOSE
27/12 KSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Quốc Phòng - HOSE
27/12 KSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Quốc Phòng - HOSE
27/12 KSB: Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP - HOSE
14/12 KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Đông - HOSE
06/12 KSB: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu ESOP - HOSE
02/12 KSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Đông - HOSE
17/11 KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Quang Thung - HOSE
15/11 KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Đông - HOSE
08/11 KSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Quang Thung - HOSE
28/10 KSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Đông - HOSE
13/10 KSB: Dự kiến phát hành 350 tỷ đồng trái phiếu trong quý IV - Người đồng hành
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACM  0 3,20 0,00%
AMC  0 24,80 0,00%
ATG  0 3,00 0,00%
BKC  2.600 8,60 -2,27%
BMC  40.400 19,70 -1,50%
BMJ  0 27,90 0,00%
CBI  1.600 22,90 1,33%
CMI  0 3,10 0,00%
DHM  467.800 11,40 0,88%
FCM  172.200 9,12 -2,04%