• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.257,72 -1,13/-0,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:15:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.257,72   -1,13/-0,09%  |   HNX-INDEX   303,56   +2,15/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   93,27   +0,41/+0,44%  |   VN30   1.278,95   -2,49/-0,19%  |   HNX30   559,74   +5,22/+0,94%
10 Tháng Tám 2022 12:17:50 CH - Mở cửa
CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB : HOSE)
Cập nhật ngày 10/08/2022
12:15:02 CH
29,15 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,15 (+0,52%)
Tham chiếu
29,00
Mở cửa
29,00
Cao nhất
29,60
Thấp nhất
28,95
Khối lượng
904.000
KLTB 10 ngày
1.647.770
Cao nhất 52 tuần
53,70
Thấp nhất 52 tuần
21,55
29/07 KSB: Giải trình chênh lệch LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
29/07 KSB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
20/07 KSB: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của KSB - HOSE
24/06 KSB: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 - HOSE
17/06 KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần DRH Holdings - HOSE
13/06 KSB: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
13/06 KSB: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
13/06 KSB: Điều lệ công ty ban hành tháng 5/2022 - HOSE
31/05 KSB: Thông báo thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT và Nghị quyết HĐQT - HOSE
30/05 KSB: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT - HOSE
30/05 KSB: Thông báo bổ nhiệm nhân sự công ty - HOSE
30/05 KSB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
23/05 KSB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách nhân sự dự kiến để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 - HOSE
18/05 KSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP DRH HOLDINGS - HOSE
06/05 KSB: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
05/05 KSB: Link công bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
27/04 KSB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
25/04 KSB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021 - HOSE
21/04 KSB: Báo cáo phát triển bền vững năm 2021 - HOSE
21/04 KSB: Báo cáo thường niên năm 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACM  0 1,70 0,00%
AMC  0 22,00 0,00%
ATG  0 3,90 0,00%
BKC  0 7,20 0,00%
BMC  38.400 16,75 -0,30%
BMJ  31.700 17,60 11,39%
CBI  6.100 12,40 9,73%
CMI  0 2,20 0,00%
DHM  361.100 10,05 0,50%
FCM  194.300 6,06 2,71%