• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.228,37   +56,42/+4,81%  |   HNX-INDEX   315,44   +8,39/+2,73%  |   UPCOM-INDEX   95,89   +2,69/+2,89%  |   VN30   1.279,55   +64,47/+5,31%  |   HNX30   546,08   +24,42/+4,68%
17 Tháng Năm 2022 6:24:00 CH - Mở cửa
CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB : HOSE)
Cập nhật ngày 17/05/2022
3:05:04 CH
32,05 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,65 (+5,43%)
Tham chiếu
30,40
Mở cửa
29,00
Cao nhất
32,40
Thấp nhất
28,40
Khối lượng
1.534.600
KLTB 10 ngày
1.533.590
Cao nhất 52 tuần
53,70
Thấp nhất 52 tuần
22,10
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Phan Tấn Đạt
Thành viên HĐQT Trịnh Văn Lượng
Thành viên HĐQT Trần Đình Hà
Thành viên HĐQT Hoàng Nguyên Bình
Thành viên HĐQT Tôn Thất Diên Khoa
Thành viên HĐQT Nguyễn Quốc Phòng
Tổng giám đốc Trần Đình Hà
Phó Tổng giám đốc Đặng Quang Thung
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoành Sơn
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Phòng
Kế toán trưởng Nguyễn Hoàng Tâm
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Quốc Phòng