• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 +35,05/+2,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:55:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   +35,05/+2,84%  |   HNX-INDEX   314,91   +8,95/+2,93%  |   UPCOM-INDEX   94,65   +1,53/+1,64%  |   VN30   1.310,70   +37,99/+2,98%  |   HNX30   567,81   +22,00/+4,03%
25 Tháng Năm 2022 2:56:32 CH - Mở cửa
CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB : HOSE)
Cập nhật ngày 25/05/2022
2:55:03 CH
34,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,35 (+4,13%)
Tham chiếu
32,65
Mở cửa
33,00
Cao nhất
34,00
Thấp nhất
32,10
Khối lượng
2.031.400
KLTB 10 ngày
1.496.650
Cao nhất 52 tuần
53,70
Thấp nhất 52 tuần
22,10
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
25/05/2022 +1,35/+4,13% 33,00 34,00 32,10 34,00 33,35 34,00 2.031.400
24/05/2022 +0,05/+0,15% 32,40 32,70 31,45 32,65 31,99 32,65 998.200
23/05/2022 -0,10/-0,31% 33,10 33,80 30,80 32,60 32,65 32,60 1.511.200
20/05/2022 +0,70/+2,19% 32,10 33,30 32,10 32,70 32,89 32,70 1.623.200
19/05/2022 -0,30/-0,93% 31,00 32,50 31,00 32,00 31,96 32,00 902.400
18/05/2022 +0,25/+0,78% 32,50 33,55 31,60 32,30 32,65 32,30 1.428.100
17/05/2022 +1,65/+5,43% 29,00 32,40 28,40 32,05 30,44 32,05 1.534.600
16/05/2022 -0,30/-0,98% 30,90 32,50 28,60 30,40 30,39 30,40 1.638.950
13/05/2022 -2,30/-6,97% 31,60 32,50 30,70 30,70 31,04 30,70 1.283.000
12/05/2022 -0,15/-0,45% 32,50 33,00 30,85 33,00 31,88 33,00 2.072.500
11/05/2022 +0,45/+1,38% 32,85 33,35 32,00 33,15 32,72 33,15 1.200.200
10/05/2022 +0,05/+0,15% 30,40 32,70 30,40 32,70 31,34 32,70 2.301.100
09/05/2022 -2,45/-6,98% 33,10 34,80 32,65 32,65 32,89 32,65 1.508.100
06/05/2022 -2,60/-6,90% 37,00 37,40 35,10 35,10 36,48 35,10 1.162.900
05/05/2022 -0,80/-2,08% 39,00 39,50 36,80 37,70 38,17 37,70 1.187.600
04/05/2022 +1,70/+4,62% 37,00 39,25 36,60 38,50 37,96 38,50 1.476.000
29/04/2022 +0,80/+2,22% 35,90 37,50 35,60 36,80 36,50 36,80 1.131.300
28/04/2022 -0,10/-0,28% 36,10 37,00 35,85 36,00 36,43 36,00 857.800
27/04/2022 +0,10/+0,28% 36,00 37,20 35,20 36,10 35,92 36,10 893.300
26/04/2022 +0,35/+0,98% 33,60 36,05 33,20 36,00 34,41 36,00 1.679.600