• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 -10,82/-0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   -10,82/-0,73%  |   HNX-INDEX   411,27   -0,55/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   108,73   -0,32/-0,29%  |   VN30   1.516,57   -8,74/-0,57%  |   HNX30   728,03   -3,73/-0,51%
27 Tháng Giêng 2022 5:33:45 CH - Mở cửa
CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB : HOSE)
Cập nhật ngày 27/01/2022
3:05:01 CH
36,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,40 (-3,69%)
Tham chiếu
37,90
Mở cửa
37,90
Cao nhất
37,90
Thấp nhất
36,00
Khối lượng
2.239.000
KLTB 10 ngày
2.616.440
Cao nhất 52 tuần
53,70
Thấp nhất 52 tuần
22,10
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 5,27%
Sở hữu khác 94,73%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP DRH Holdings --- 19.099.027 26,06% 06/07/2021
Phan Tấn Đạt Chủ tịch HĐQT 2.750.400 3,74% 30/06/2021
EVLI Emerging Frontier Fund --- 2.500.000 3,73% 12/11/2020
Trần Đình Hà Tổng giám đốc 362.797 0,49% 30/06/2021
CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương --- 335.400 0,50% 24/07/2020
Lê Quốc Hưng --- 330.000 0,49% 14/11/2019
Tôn Thất Diên Khoa Thành viên HĐQT 174.000 0,24% 30/06/2021
Trần Ngọc Đính --- 160.000 0,22% 30/06/2021
Nguyễn Hoàng Tâm Kế toán trưởng 148.009 0,20% 30/06/2021
Nguyễn Văn Đông --- 140.000 0,19% 14/12/2021
Nguyễn Quốc Phòng Thành viên HĐQT 122.040 0,17% 04/01/2022
Nguyễn Hoành Sơn Phó Tổng giám đốc 110.880 0,15% 28/12/2021
Võ Diệp Cẩm Vân --- 100.000 0,14% 30/06/2021
Hoàng Nguyên Bình Thành viên HĐQT 100.000 0,14% 30/06/2021
Hoàng Văn Lộc --- 73.004 0,11% 30/06/2020
Ngô Trọng Nghĩa --- 52.800 0,08% 31/12/2020
Đặng Quang Thung Phó Tổng giám đốc 52.650 0,07% 12/01/2022
Mai Văn Lịch --- 32.294 0,05% 31/12/2019
Lương Võ Hùng --- 26.000 0,04% 31/12/2019
Lê Công Sơn --- 25.000 0,04% 31/12/2019
Hoàng Việt Anh --- 15.000 0,02% 31/12/2019
Nguyễn Thị Bích Liễu --- 13.800 0,02% 31/12/2019
Mai Thu Hường --- 3.000 0,00% 31/12/2019