• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
03 Tháng Mười Hai 2021 11:19:58 CH - Mở cửa
Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (KSV : UPCOM)
Cập nhật ngày 03/12/2021
3:04:59 CH
50,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,59%)
Tham chiếu
51,10
Mở cửa
51,10
Cao nhất
51,10
Thấp nhất
50,80
Khối lượng
3.900
KLTB 10 ngày
7.040
Cao nhất 52 tuần
61,80
Thấp nhất 52 tuần
9,50
05/11 KSV: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
04/11 KSV: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ) - HNX
29/10 KSV: Tổng Công ty Khoáng sản TKV lãi ròng quý III gấp 4 lần cùng kỳ nhưng giảm so với quý II - Người đồng hành
16/09 Giá kim loại lập đỉnh, cổ phiếu ngành khoáng sản tăng nóng - Người đồng hành
14/09 KSV: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền - HNX
29/08 KSV: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
29/08 KSV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
29/08 KSV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
11/08 KSV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
04/08 KSV: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
01/08 KSV: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
01/08 KSV: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
29/07 KSV: Một doanh nghiệp khoáng sản lãi ròng quý II gấp hơn 14 lần cùng kỳ - Người đồng hành
24/07 KSV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
11/05 KSV: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP - HNX
11/05 KSV: Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT - HNX
10/05 KSV: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
10/05 KSV: Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ) - HNX
10/05 KSV: Giá khoáng sản tăng mạnh, lãi ròng KSV gấp 5 lần cùng kỳ - Người đồng hành
05/05 KSV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACM  4.946.100 3,30 -2,94%
AMC  0 25,20 0,00%
ATG  738.400 3,40 0,00%
BKC  5.400 8,30 -1,19%
BMC  207.300 27,35 -5,20%
BMJ  0 20,70 0,00%
CBI  16.900 32,40 -0,31%
CMI  257.400 3,70 12,12%
DHM  224.900 12,70 -1,17%
FCM  707.800 10,00 -2,91%