• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
06 Tháng Mười Hai 2021 3:26:53 CH - Mở cửa
CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (KVC : HNX)
Cập nhật ngày 06/12/2021
3:02:42 CH
7,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-6,67%)
Tham chiếu
7,50
Mở cửa
7,40
Cao nhất
7,90
Thấp nhất
6,80
Khối lượng
2.766.800
KLTB 10 ngày
2.204.880
Cao nhất 52 tuần
9,10
Thấp nhất 52 tuần
1,00
03/11 KVC: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
07/10 KVC: Báo cáo ra khỏi nhóm cổ đông lớn - Nguyễn Đăng Quang & Nguyễn Hải - HNX
07/10 KVC: Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - Nguyễn Đăng Quang & Nguyễn Hải - HNX
18/08 KVC: Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC soát xét bán niên 2021 - HNX
18/08 KVC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
26/07 KVC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
21/07 KVC: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
16/07 KVC: Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - Nguyễn Đăng Quang & Nguyễn Hải - HNX
16/07 KVC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Nguyễn Đăng Quang - HNX
08/07 KVC: Báo cáo về ngày twrot hành nhóm cổ đông lớn - Nguyễn Đăng Quang & Nguyễn Hải - HNX
07/07 KVC: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Đăng Quang - HNX
07/07 KVC: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Đăng Quang - HNX
06/07 KVC: Công bố thông tin thay thế hợp đồng kiểm toán 2021 đã công bố ngày 03.7.2021 - HNX
05/07 KVC: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 - HNX
01/07 KVC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
21/06 KVC: Nguyễn Tuấn Anh không còn là cổ đông lớn - HNX
04/06 KVC: Thông báo lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - HNX
01/06 KVC: Nguyễn Tuấn Anh không còn là cổ đông lớn - HNX
25/05 KVC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
27/04 KVC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCA  211.500 11,80 -7,81%
BVG  236.200 6,80 -8,11%
DTL  600 34,20 -0,87%
HMG  0 14,80 0,00%
HPG  34.633.900 45,75 -4,09%
HSG  12.404.100 34,90 -6,93%
ITQ  1.343.400 9,30 -9,71%
KKC  0 26,00 0,00%
KMT  6.100 10,90 -0,91%