• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.496,02 -0,03/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.496,02   -0,03/0,00%  |   HNX-INDEX   466,86   +6,03/+1,31%  |   UPCOM-INDEX   112,22   -0,45/-0,40%  |   VN30   1.523,57   -2,86/-0,19%  |   HNX30   821,95   +11,24/+1,39%
17 Tháng Giêng 2022 6:02:39 SA - Mở cửa
CTCP Licogi 14 (L14 : HNX)
Cập nhật ngày 14/01/2022
3:05:02 CH
435,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+39,60 (+10,00%)
Tham chiếu
396,00
Mở cửa
370,00
Cao nhất
435,60
Thấp nhất
356,40
Khối lượng
282.800
KLTB 10 ngày
212.540
Cao nhất 52 tuần
484,00
Thấp nhất 52 tuần
50,80
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
14/01/2022 +39,60/+10,00% 370,00 435,60 356,40 435,60 400,33 435,60 282.800
13/01/2022 -44,00/-10,00% 440,00 484,00 396,00 396,00 439,05 396,00 262.730
12/01/2022 +25,30/+6,10% 420,00 456,10 373,50 440,00 437,00 440,00 360.800
11/01/2022 +37,70/+10,00% 377,00 414,70 377,00 414,70 412,59 414,70 144.200
10/01/2022 +5,80/+1,56% 408,30 408,30 369,90 377,00 403,53 377,00 365.600
07/01/2022 +33,70/+9,99% 371,20 371,20 350,00 371,20 371,02 371,20 81.200
06/01/2022 +30,60/+9,97% 328,00 337,50 328,00 337,50 337,37 337,50 55.600
05/01/2022 +27,90/+10,00% 285,00 306,90 285,00 306,90 303,18 306,90 168.700
04/01/2022 +19,10/+7,35% 270,00 279,00 260,00 279,00 268,55 279,00 284.200
31/12/2021 +10,90/+4,38% 250,50 270,00 248,10 259,90 255,46 259,90 119.600
30/12/2021 -3,00/-1,19% 252,00 254,00 248,80 249,00 250,60 249,00 132.400
29/12/2021 -6,10/-2,36% 258,10 260,00 251,50 252,00 256,07 252,00 173.100
28/12/2021 -3,90/-1,49% 270,00 270,00 258,00 258,10 261,81 258,10 181.700
27/12/2021 +12,00/+4,80% 260,00 263,00 250,00 262,00 254,11 262,00 186.800
24/12/2021 0,00 / 0,00% 249,00 267,90 240,30 250,00 252,76 250,00 155.200
23/12/2021 -11,00/-4,21% 261,00 261,00 242,00 250,00 250,21 250,00 160.300
22/12/2021 -10,00/-3,69% 271,00 271,00 250,00 261,00 261,05 261,00 306.200
21/12/2021 -4,00/-1,45% 275,00 279,00 263,00 271,00 270,76 271,00 163.800
20/12/2021 -8,10/-2,86% 286,00 286,00 269,10 275,00 277,87 275,00 86.200
17/12/2021 +4,10/+1,47% 282,00 290,00 279,00 283,10 287,81 283,10 111.700