• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,27 +6,89/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:34:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,27   +6,89/+0,56%  |   HNX-INDEX   307,69   +1,73/+0,57%  |   UPCOM-INDEX   93,33   +0,21/+0,23%  |   VN30   1.281,46   +8,75/+0,69%  |   HNX30   550,93   +5,12/+0,94%
25 Tháng Năm 2022 10:39:44 SA - Mở cửa
CTCP Lizen (LCG : HOSE)
Cập nhật ngày 25/05/2022
10:35:00 SA
15,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
15,00
Mở cửa
15,10
Cao nhất
15,40
Thấp nhất
15,00
Khối lượng
1.568.800
KLTB 10 ngày
3.014.230
Cao nhất 52 tuần
26,95
Thấp nhất 52 tuần
10,85
26/04 LCG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 - HOSE
26/04 LCG: Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty - HOSE
25/04 LCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Cao Ngọc Phương - HOSE
19/04 LCG: Nghị quyết HĐQT số 07 ngày 19/04/2022 - HOSE
19/04 LCG: Báo cáo thường niên năm 2021 - HOSE
18/04 LCG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
18/04 LCG: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho CĐHH năm 2021 - HOSE
16/04 LCG: ĐHCĐ Licogi 16 (LCG) - Cổ đông thắc mắc về việc giảm tỷ lệ cổ tức 2021 và hiệu quả dự án Nhiên Liệu sinh học Phương Đông - Đầu tư chứng khoán
28/03 LCG: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
14/03 LCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phan Ngọc Hiếu - HOSE
24/02 LCG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
22/02 LCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phan Ngọc Hiếu - HOSE
21/02 LCG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - HOSE
18/02 LCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Dương Hùng - HOSE
07/02 LCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Việt - HOSE
05/02 LCG: Quý IV/2021, lợi nhuận lao dốc 83,9% về còn 21,07 tỷ đồng - Đầu tư chứng khoán
26/01 LCG: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Ban kiểm toán nội bộ (kèm quy chế) - HOSE
25/01 LCG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - HOSE
25/01 LCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Thị Phương Nam - HOSE
20/01 LCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phan Ngọc Hiếu - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 13,50 0,00%
ALV  500 8,20 2,50%
AMS  21.300 9,00 4,65%
ATB  0 1,50 0,00%
B82  0 1,40 0,00%
BAX  0 80,00 0,00%
BCE  22.400 10,50 0,48%
BHT  0 10,10 0,00%
BMN  0 20,30 0,00%
BOT  57.700 8,30 1,22%