• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 11:49:08 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư LDG (LDG : HOSE)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:19:46 CH
5,97 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,06 (-1,00%)
Tham chiếu
6,03
Mở cửa
5,95
Cao nhất
6,09
Thấp nhất
5,89
Khối lượng
2.237.000
KLTB 10 ngày
2.991.020
Cao nhất 52 tuần
9,40
Thấp nhất 52 tuần
5,25
23/07 Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản quý II đến từ đâu? - Người đồng hành
21/07 LDG: Giải trình chênh lệch LNST quý 2/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
20/07 Đầu tư LDG: Sụt giảm kéo dài, quý II chỉ lãi sau thuế 715 triệu đồng - Vietnam Finance
20/07 LDG: Đầu tư LDG thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu mới - Người đồng hành
16/07 LDG: Thông báo về việc thay đổi tên miền website của công ty - HOSE
15/07 LDG: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty - HOSE
14/07 LDG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Đình Ban - HOSE
12/07 LDG: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT và ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán - HOSE
01/07 LDG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021 - HOSE
01/07 LDG: Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - HOSE
01/07 LDG: Điều lệ tổ chức và hoạt động - HOSE
01/07 LDG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
01/07 LDG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động của HĐQT (kèm quy chế) - HOSE
30/06 LDG: Chủ tịch - Nửa cuối năm nay sẽ đưa cổ phiếu về mệnh giá - Người đồng hành
28/06 LDG: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2 - HOSE
28/06 LDG: Nội dung và chương trình họp trực tuyến ĐHĐCĐTN năm 2021 lần 2 - HOSE
17/06 LDG: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trực tuyến - HOSE
14/06 LDG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Võ Đình Ban - HOSE
31/05 LDG: Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2021 lần 2 - HOSE
13/05 LDG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGG  2.272.000 50,60 -0,98%
ASM  5.050.800 13,40 1,52%
BII  1.648.100 8,60 -5,49%
C21  0 13,50 0,00%
CCI  17.900 19,05 -4,27%
CCL  517.100 11,85 -2,07%
CEO  3.718.400 8,60 0,00%
CLG  115.200 0,90 -10,00%
CSC  56.000 58,50 0,52%
D11  0 24,80 0,00%