• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.349,78 -2,86/-0,21%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:15:12 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.349,78   -2,86/-0,21%  |   HNX-INDEX   357,26   -0,71/-0,20%  |   UPCOM-INDEX   97,20   -0,21/-0,22%  |   VN30   1.457,01   +1,42/+0,10%  |   HNX30   580,26   -4,79/-0,82%
20 Tháng Chín 2021 2:19:21 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư LDG (LDG : HOSE)
Cập nhật ngày 20/09/2021
2:15:10 CH
7,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,06 (+0,84%)
Tham chiếu
7,14
Mở cửa
7,15
Cao nhất
7,50
Thấp nhất
7,13
Khối lượng
7.365.700
KLTB 10 ngày
5.932.760
Cao nhất 52 tuần
9,40
Thấp nhất 52 tuần
5,40
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Hưng
Thành viên HĐQT Trịnh Quốc Nam
Thành viên HĐQT Nguyễn Minh Khang
Thành viên HĐQT Ngô Ngọc Huyên
Thành viên HĐQT Lê Văn Vũ
Tổng giám đốc Nguyễn Minh Khang
Phó Tổng giám đốc Ngô Văn Minh
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Vy Liêm
Giám đốc tài chính Đặng Quang Hải
Kế toán trưởng Lê Thị Phương Uyên
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Khánh Hưng