• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,68 +10,84/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,68   +10,84/+0,81%  |   HNX-INDEX   363,43   +4,45/+1,24%  |   UPCOM-INDEX   97,65   +0,89/+0,92%  |   VN30   1.453,22   +7,00/+0,48%  |   HNX30   589,20   +7,13/+1,22%
23 Tháng Chín 2021 7:39:09 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư LDG (LDG : HOSE)
Cập nhật ngày 22/09/2021
2:58:40 CH
7,72 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+6,93%)
Tham chiếu
7,22
Mở cửa
7,30
Cao nhất
7,72
Thấp nhất
7,26
Khối lượng
15.800.200
KLTB 10 ngày
7.849.240
Cao nhất 52 tuần
9,40
Thấp nhất 52 tuần
5,40
LDG - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
14/07/2021 Võ Đình Ban --- Bán 85.160 Biểu đồ
22/06/2021 Võ Đình Ban --- Đăng ký bán 85.160 Biểu đồ
23/04/2021 Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT Mua 1.756.000 Biểu đồ
01/04/2021 Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 6.000.000 Biểu đồ
23/12/2020 CTCP Đầu tư LDG --- Đăng ký mua 375.200 Biểu đồ
23/12/2020 CTCP Đầu tư LDG --- Mua 375.200 Biểu đồ
10/12/2020 Nguyễn Quốc Vy Liêm Phó Tổng giám đốc Bán 89.770 Biểu đồ
09/12/2020 Nguyễn Quốc Vy Liêm Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 89.770 Biểu đồ
24/07/2020 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Hà Thuận Hùng --- Bán 25.063.200 Biểu đồ
24/07/2020 CTCP Tập đoàn Đất Xanh --- Bán 62.992.372 Biểu đồ
22/07/2020 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Hà Thuận Hùng --- Đăng ký bán 25.063.200 Biểu đồ
22/07/2020 CTCP Tập đoàn Đất Xanh --- Đăng ký bán 62.992.372 Biểu đồ
04/05/2020 Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT Mua 6.000.000 Biểu đồ
08/04/2020 Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 6.000.000 Biểu đồ
01/04/2020 Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT Bán 5.795.410 Biểu đồ
09/12/2019 Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT Mua 2.000.000 Biểu đồ
03/12/2019 CTCP Đầu tư LDG --- Đăng ký mua 327.500 Biểu đồ
03/12/2019 CTCP Đầu tư LDG --- Mua 327.500 Biểu đồ
11/11/2019 Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 2.000.000 Biểu đồ
04/10/2019 CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh --- Bán 14.301.101 Biểu đồ