• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:44:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   314,91   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   94,78   0,00/0,00%  |   VN30   1.310,70   0,00/0,00%  |   HNX30   567,81   0,00/0,00%
26 Tháng Năm 2022 8:47:06 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Licogi - CTCP (LIC : UPCOM)
Cập nhật ngày 26/05/2022
8:44:59 SA
24,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
24,50
Mở cửa
24,50
Cao nhất
24,50
Thấp nhất
24,50
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
11.650
Cao nhất 52 tuần
168,70
Thấp nhất 52 tuần
6,10
19/05 LIC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
18/05 LIC: Thay đổi nhân sự - HNX
11/05 LIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên - HNX
06/05 LIC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
06/05 LIC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ) - HNX
21/04 LIC: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
12/04 LIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
03/04 LIC: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ) - HNX
03/04 LIC: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
17/03 LIC: Thay đổi nhân sự - HNX
07/02 LIC: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (công ty mẹ) - HNX
07/02 LIC: Báo cáo tài chính quý 4/2021 - HNX
07/02 LIC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
27/12 LIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
20/12 'Soi' dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt bỏ hoang gần 20 năm ở Hà Nội - VietNam Finance
14/12 LIC: Nguyễn Danh Quốc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 6.700 CP - HNX
10/12 LIC: Phan Lan Anh - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 19.594 CP - HNX
10/12 LIC: Phan Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 16.796 CP - HNX
02/12 LIC: Ưng Tiến Đỗ - Ủy viên HĐQT - đã bán 68.279 CP - HNX
01/12 LIC: Ưng Sỹ Giang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 3.500 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 13,50 0,00%
ALV  0 8,00 0,00%
AMS  0 9,00 0,00%
ATB  0 1,50 0,00%
B82  0 1,40 0,00%
BAX  0 78,00 0,00%
BCE  0 10,85 0,00%
BHT  0 10,10 0,00%
BMN  0 20,30 0,00%
BOT  0 8,30 0,00%