• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,94 -13,90/-0,96%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,94   -13,90/-0,96%  |   HNX-INDEX   421,21   -24,13/-5,42%  |   UPCOM-INDEX   107,47   -1,89/-1,73%  |   VN30   1.477,06   -1,55/-0,10%  |   HNX30   738,74   -44,18/-5,64%
18 Tháng Giêng 2022 8:44:59 CH - Mở cửa
Tổng Công ty Licogi - CTCP (LIC : UPCOM)
Cập nhật ngày 18/01/2022
3:05:03 CH
48,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-8,50 (-14,91%)
Tham chiếu
57,00
Mở cửa
52,00
Cao nhất
53,00
Thấp nhất
48,50
Khối lượng
24.100
KLTB 10 ngày
37.270
Cao nhất 52 tuần
168,70
Thấp nhất 52 tuần
6,10
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Đinh Việt Tùng
Phó Chủ tịch HĐQT Phan Thanh Hải
Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh Hợp
Thành viên HĐQT Ưng Tiến Đỗ
Thành viên HĐQT Nguyễn Danh Quân
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Khánh Phương
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thu Trang
Thành viên Ban kiểm soát Kiều Bích Hoa
Tổng giám đốc Phan Thanh Hải
Phó Tổng giám đốc Phan Lan Anh
Phó Tổng giám đốc Phan Đức Hùng
Kế toán trưởng Nguyễn Anh Dũng
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Thị Oanh