• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
04 Tháng Mười Hai 2021 6:09:35 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Licogi - CTCP (LIC : UPCOM)
Cập nhật ngày 03/12/2021
3:04:59 CH
111,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-19,60 (-14,96%)
Tham chiếu
131,00
Mở cửa
111,40
Cao nhất
111,40
Thấp nhất
111,40
Khối lượng
8.800
KLTB 10 ngày
102.860
Cao nhất 52 tuần
168,70
Thấp nhất 52 tuần
5,00
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 40,71%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 59,29%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước --- 36.640.691 40,71% 31/12/2020
Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khu Đông --- 31.500.000 35,00% 31/12/2020
Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường --- 17.312.888 19,24% 31/12/2020
Phan Lan Anh Phó Tổng giám đốc 19.594 0,02% 15/11/2021
Phan Đức Hùng Phó Tổng giám đốc 16.796 0,02% 04/11/2021
Nguyễn Danh Quốc --- 6.700 0,01% 18/10/2021
Lê Khắc Duy --- 6.500 0,01% 31/12/2019
Nguyễn Thị Khánh Phương Trưởng ban kiểm soát 200 0,00% 31/12/2019
Nguyễn Danh Quân Thành viên HĐQT 64 0,00% 17/11/2021