• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 4:26:16 CH - Mở cửa
CTCP Lệ Ninh (LNC : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:01 CH
10,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
10,00
Mở cửa
10,00
Cao nhất
10,00
Thấp nhất
10,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
10,00
Thấp nhất 52 tuần
10,00
3:39 CH LNC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
24/11 LNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
04/11 LNC: Thay đổi nhân sự - HNX
13/09 LNC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
30/07 LNC: Nguyễn Thị Liên - Thành viên BKS - đã mua 300 CP - HNX
29/07 LNC: Lê Tùng Định - Thành viên BKS - đã mua 1.200 CP - HNX
29/07 LNC: Báo cáo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ - Đinh Duy Dũng - HNX
29/07 LNC: Trần Thị Thanh Vân - người có liên quan đến Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 1.000 CP - HNX
29/07 LNC: Nguyễn Mậu Hào - Chủ tịch HĐQT - đã mua 7.300 CP - HNX
29/07 LNC: Trần Công Văn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã mua 1.500 CP - HNX
29/07 LNC: Lê Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 1.000 CP - HNX
29/07 LNC: Hoàng Thị Phương - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã mua 1.000 CP - HNX
29/07 LNC: Lê Hồng Sơn - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 3.000 CP - HNX
29/07 LNC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công đoàn Công ty cổ phần Lệ Ninh - HNX
19/07 LNC: Thông báo giao dịch ông Đinh Duy Dũng người có liên quan với người nội bộ của Công ty - HNX
19/07 LNC: Thông báo giao dịch Công đoàn Công ty cổ phần Lệ Ninh - HNX
16/07 LNC: Nguyễn Mậu Hào - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 7.300 CP - HNX
16/07 LNC: Hoàng Thị Phương - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đăng ký mua 1.000 CP - HNX
16/07 LNC: Lê Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 1.000 CP - HNX
16/07 LNC: Trần Công Văn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký mua 1.500 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAA  3.178.100 16,50 -0,60%
ABS  855.700 22,00 4,27%
APC  19.100 24,40 1,24%
APH  5.078.100 31,20 0,65%
APP  2.000 10,90 3,81%
BRC  0 15,40 0,00%
BRR  0 22,60 0,00%
CSV  112.600 36,80 0,00%
DAG  99.000 10,50 0,00%
DDV  842.300 19,40 6,59%