• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.484,84 -8,19/-0,55%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.484,84   -8,19/-0,55%  |   HNX-INDEX   460,58   +1,96/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   114,06   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.553,04   -13,51/-0,86%  |   HNX30   767,24   +2,44/+0,32%
30 Tháng Mười Một 2021 6:20:54 SA - Mở cửa
CTCP Lệ Ninh (LNC : UPCOM)
Cập nhật ngày 29/11/2021
3:05:00 CH
10,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
10,00
Mở cửa
10,00
Cao nhất
10,00
Thấp nhất
10,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
10,00
Thấp nhất 52 tuần
10,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
29/11/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
26/11/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
25/11/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
24/11/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
23/11/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
22/11/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
19/11/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
18/11/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
17/11/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
16/11/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
15/11/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
12/11/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
11/11/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
10/11/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
09/11/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
08/11/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
05/11/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
04/11/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
03/11/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0
02/11/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0