• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.496,02 -0,03/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.496,02   -0,03/0,00%  |   HNX-INDEX   466,86   +6,03/+1,31%  |   UPCOM-INDEX   112,22   -0,45/-0,40%  |   VN30   1.523,57   -2,86/-0,19%  |   HNX30   821,95   +11,24/+1,39%
17 Tháng Giêng 2022 5:43:05 SA - Mở cửa
CTCP Lệ Ninh (LNC : UPCOM)
Cập nhật ngày 14/01/2022
3:05:02 CH
10,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
10,00
Mở cửa
10,00
Cao nhất
10,00
Thấp nhất
10,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
10,00
Thấp nhất 52 tuần
10,00
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 90,74%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 9,26%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND Tỉnh Quảng Bình --- 7.468.367 90,74% 31/12/2020
Nguyễn Ngọc Sơn --- 28.800 0,35% 31/12/2019
Nguyễn Mậu Hào Chủ tịch HĐQT 19.600 0,24% 29/07/2021
Lê Hồng Sơn Trưởng ban kiểm soát 12.000 0,15% 29/07/2021
Hoàng Thị Phương Thành viên HĐQT 11.800 0,14% 29/07/2021
Trần Công Văn Thành viên HĐQT 10.700 0,13% 29/07/2021
Công đoàn CTCP Lệ Ninh --- 10.000 0,12% 29/07/2021
Lê Thanh Hùng Thành viên HĐQT 7.900 0,10% 29/07/2021
Nguyễn Thị Liên Thành viên Ban kiểm soát 5.000 0,06% 30/07/2021
Đinh Duy Dũng --- 2.600 0,03% 29/07/2021
Trần Thị Thanh Vân --- 2.000 0,02% 29/07/2021
Võ Thị Thắm --- 1.900 0,02% 31/12/2018
Lê Tùng Định Thành viên Ban kiểm soát 1.200 0,01% 29/07/2021