• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,71 +3,88/+0,31%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,71   +3,88/+0,31%  |   HNX-INDEX   302,88   +1,10/+0,36%  |   UPCOM-INDEX   83,87   -0,50/-0,59%  |   VN30   1.403,96   +2,43/+0,17%  |   HNX30   475,20   +5,02/+1,07%
27 Tháng Bảy 2021 5:00:26 SA - Mở cửa
CTCP Lilama 5 (LO5 : UPCOM)
Cập nhật ngày 26/07/2021
3:00:03 CH
1,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
1,40
Mở cửa
1,40
Cao nhất
1,40
Thấp nhất
1,40
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
200
Cao nhất 52 tuần
2,20
Thấp nhất 52 tuần
1,20
23/07 LO5: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
20/07 LO5: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
12/05 LO5: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM - HNX
04/05 LO5: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
20/04 LO5: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
08/04 LO5: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
07/04 LO5: Ngày 05/05/2021, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Lilama 5 - HNX
23/03 LO5: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
23/03 LO5: Về việc cổ phiếu LO5 có khả năng bị hủy bỏ niêm yết - HNX
23/03 LO5: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
22/03 LO5: Công văn giải trình Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán chênh lệch doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2019 - HNX
09/03 LO5: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
03/03 LO5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
25/02 LO5: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
25/01 LO5: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
22/01 LO5: Báo cáo tài chính quý 4/2020 - HNX
20/10 LO5: Báo cáo tài chính quý 3/2020 - HNX
24/08 LO5: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào diện bị kiểm soát - HNX
20/08 LO5: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 - HNX
29/07 LO5: Thay đổi nhân sự - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 11,00 0,00%
ATB  0 1,50 0,00%
B82  0 0,90 0,00%
BAX  6.900 65,50 0,00%
BCE  61.500 10,60 0,00%
BCM  48.200 41,00 -1,56%
BHT  0 13,30 0,00%
BMN  0 15,80 0,00%
BOT  100 48,90 0,00%
BVL  500 23,00 0,00%