• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
24 Tháng Mười 2021 4:52:07 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB : HOSE)
Cập nhật ngày 22/10/2021
2:53:12 CH
20,85 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,15 (-0,71%)
Tham chiếu
21,00
Mở cửa
21,10
Cao nhất
21,15
Thấp nhất
20,80
Khối lượng
3.904.900
KLTB 10 ngày
4.557.660
Cao nhất 52 tuần
34,00
Thấp nhất 52 tuần
11,55
21/10 LPB: LienVietPostBank báo lãi trước thuế hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 61% - VietNamPlus
21/10 LPB: LienVietPostBank báo lãi trước thuế hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 61% - VietNamPlus
28/09 LPB: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 20 - HOSE
16/09 LPB: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - HOSE
15/09 LPB: Điều lệ công ty - HOSE
08/09 LPB: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
06/09 LPB: Quyết định của NHNN về việc sửa đổi Vốn điều lệ - HOSE
16/08 Bầu Thụy và Thaiholding đang sở hữu bao nhiêu cổ phần LienvietPostBank? - VietNam Finance
13/08 LPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hoàng Văn Phúc - HOSE
13/08 LPB: Giải trình LNST 6 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
11/08 LPB: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
09/08 LPB: Thông báo công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của LPB - HOSE
06/08 LPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Nguyệt - HOSE
02/08 LPB: Báo cáo kết quả đợt phát phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
02/08 LPB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
02/08 LPB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
26/07 LPB: Thông báo về việc bà Chu Thị Lan Hương không còn là Thành viên HĐQT của LPB niệm kỳ 2018-2023 - HOSE
20/07 LPB: Lãi trước thuế LienVietPostBank 6 tháng gấp đôi cùng kỳ - Người đồng hành
20/07 LPB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
19/07 LPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Văn Cử - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  938.000 21,00 -0,47%
ACB  3.827.100 31,60 -0,47%
BAB  43.900 21,60 -0,46%
BID  1.054.900 39,30 -0,51%
BVB  3.579.600 20,40 -2,86%
CTG  4.273.800 29,65 -0,34%
EIB  168.200 23,40 0,86%
EVF  765.200 17,40 1,75%
HDB  2.476.900 24,55 -0,20%
KLB  287.700 23,50 0,00%