• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.393,80 -1,53/-0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.393,80   -1,53/-0,11%  |   HNX-INDEX   388,29   +1,29/+0,33%  |   UPCOM-INDEX   99,68   +0,08/+0,08%  |   VN30   1.505,03   -2,16/-0,14%  |   HNX30   606,93   -1,73/-0,28%
20 Tháng Mười 2021 6:09:54 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/10/2021
3:00:10 CH
43,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,40 (+0,93%)
Tham chiếu
42,80
Mở cửa
43,00
Cao nhất
43,70
Thấp nhất
42,20
Khối lượng
742.900
KLTB 10 ngày
943.360
Cao nhất 52 tuần
44,20
Thấp nhất 52 tuần
21,00
10:45 SA LTG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
19/10 LTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
15/10 LTG: Lộc Trời chốt quyền chia cổ tức tiền mặt 2020 tỷ lệ 15% - Người đồng hành
06/10 LTG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
06/10 LTG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
04/10 LTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
04/08 LTG: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
04/08 LTG: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
03/08 LTG: Lộc Trời lãi quý II giảm 70%, tăng mạnh hàng tồn kho và nợ vay - Người đồng hành
26/07 LTG: Ký hợp đồng kiếm toán báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH E&Y Việt Nam ngày 19/7/2021 (công bố lại theo yêu cầu của HNX) - HNX
25/06 LTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
14/06 LTG: Thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh - HNX
27/05 Giá gạo tăng cao, doanh nghiệp vẫn lên kế hoạch lợi nhuận thận trọng - Vietnam+
24/05 LTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
24/05 LTG: Lộc Trời muốn tăng dần tỷ lệ cổ tức từ 20% lên 30% trong 3 năm tới - Người đồng hành
24/05 LTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
21/05 LTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
20/05 LTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
14/05 LTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
14/05 LTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAA  5.431.100 16,00 -0,62%
ABS  1.799.200 19,30 -1,28%
APC  36.400 22,35 -2,40%
APH  2.715.000 41,00 -0,97%
APP  57.700 13,40 3,08%
BRC  6.100 17,00 3,03%
BRR  9.000 24,80 -3,88%
BVN  100 9,50 7,95%
CSV  672.100 46,80 0,00%
DAG  1.178.400 6,40 4,92%