• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.237,02 +5,36/+0,44%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:25:10 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.237,02   +5,36/+0,44%  |   HNX-INDEX   293,98   +0,19/+0,06%  |   UPCOM-INDEX   83,76   +0,75/+0,90%  |   VN30   1.259,89   +6,63/+0,53%  |   HNX30   448,99   +0,76/+0,17%
12 Tháng Tư 2021 10:26:05 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán MB (MBS : HNX)
Cập nhật ngày 12/04/2021
10:25:09 SA
26,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,38%)
Tham chiếu
26,30
Mở cửa
26,30
Cao nhất
26,80
Thấp nhất
26,30
Khối lượng
781.700
KLTB 10 ngày
2.381.390
Cao nhất 52 tuần
27,00
Thấp nhất 52 tuần
8,00
10/04 CEO MBS: Không cạnh tranh thị phần bằng mọi giá - Người đồng hành
08/04 MBS: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
05/04 MBS: Thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết Tháng 03/2021 - HNX
25/03 MBS: Đặt kế hoạch lãi trước thuế tăng 34% trong năm 2021, không trả cổ tức - Người đồng hành
19/03 MBS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
05/03 MBS: Thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết Tháng 02/2021 - HNX
03/03 MBS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
03/03 MBS: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền - HNX
26/02 MBS: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
25/02 MBS: Thông báo về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
25/02 MBS: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
23/02 MBS: Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HNX
04/02 MBS: Công văn thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết Tháng 01/2021 - HNX
01/02 MBS: Thiết lập hạn mức tại Ngân hàng Kookmin (KB) – Chi nhánh Hồng Kông - HNX
28/01 MBS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
27/01 MBS: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
26/01 MBS: Thay đổi nhân sự - HNX
25/01 MBS: Thay đổi nhân sự - HNX
25/01 MBS: Báo cáo tài chính quý 4/2020 - HNX
21/01 MBS: Thay đổi nhân sự - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  641.100 10,30 0,00%
AGR  322.800 12,30 0,41%
APG  1.233.800 10,25 4,59%
APS  1.694.200 11,60 8,41%
ART  6.851.300 10,20 0,00%
BMS  12.400 9,60 12,94%
BSI  680.300 15,45 -0,96%
BVS  288.200 25,00 -1,57%
CSI  0 15,50 0,00%
CTS  472.900 17,10 0,59%