• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.115,97 -4,52/-0,40%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.115,97   -4,52/-0,40%  |   HNX-INDEX   231,34   +0,03/+0,01%  |   UPCOM-INDEX   86,02   +0,06/+0,07%  |   VN30   1.100,42   -6,74/-0,61%  |   HNX30   498,19   +1,19/+0,24%
05 Tháng Mười Hai 2023 6:41:36 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán MB (MBS : HNX)
Cập nhật ngày 05/12/2023
3:05:00 CH
23,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,87%)
Tham chiếu
23,00
Mở cửa
23,10
Cao nhất
23,50
Thấp nhất
22,80
Khối lượng
5.249.300
KLTB 10 ngày
5.175.380
Cao nhất 52 tuần
25,00
Thấp nhất 52 tuần
10,60
22/11 MBS: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ - HNX
16/11 MBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
08/11 MBS: Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Hồ Chí Minh lần thứ 5 - HNX
03/11 MBS: Quyết định chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước v/v thành lập chi nhánh công ty chứng khoán - HNX
17/10 MBS: Báo cáo tài chính quý 3/2023 - HNX
12/10 MBS: Nghị quyết HDQT về việc ban hành Điều lệ Công ty - HNX
09/10 MBS: Ngày 12/10/2023, Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung - HNX
28/09 MBS: Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu - HNX
21/09 MBS: Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2022 - HNX
21/09 MBS: Đính chính Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2023 - HNX
15/09 MBS: Thay đổi nhân sự - HNX
23/08 MBS: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của MBS - HNX
23/08 MBS: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HNX
22/08 MBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
16/08 MBS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 - HNX
07/08 MBS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu - HNX
04/08 MBS: Điều chỉnh thông tin tại Công văn số 47/TB-MBS ngày 01/08/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022 và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần - HNX
03/08 MBS: CBTT v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HNX
01/08 MBS: TB số 48/TB-MBS ngày 01/8/2023 v/v Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HNX
31/07 MBS: Thay đổi nhân sự - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  1.847.600 8,90 1,14%
ABW  1.432.500 10,70 10,31%
AGR  1.703.200 16,60 -0,30%
APG  403.000 10,30 -0,48%
APS  676.400 6,90 -1,43%
ART  0 1,30 0,00%
BMS  298.800 11,80 2,61%
BSI  725.000 47,75 -1,04%
BVS  240.700 25,90 -0,38%
CSI  27.300 31,80 -0,31%