• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.442,79 +3,85/+0,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.442,79   +3,85/+0,27%  |   HNX-INDEX   409,31   -11,90/-2,83%  |   UPCOM-INDEX   107,84   +0,37/+0,34%  |   VN30   1.482,55   +5,49/+0,37%  |   HNX30   721,37   -17,37/-2,35%
19 Tháng Giêng 2022 5:25:14 CH - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/01/2022
3:05:02 CH
113,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,09%)
Tham chiếu
113,10
Mở cửa
113,00
Cao nhất
113,00
Thấp nhất
112,50
Khối lượng
4.900
KLTB 10 ngày
4.450
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
87,90
30/11 MCH: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
02/11 MCH: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ) - HNX
02/11 MCH: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
28/10 MSN: The CrownX mất 1.780 tỷ đồng doanh thu tiềm năng vì dịch bệnh trong quý III - Người đồng hành
27/09 MCH: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HNX
15/09 MCH: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty - HNX
07/09 MCH: Thay đổi nhân sự - HNX
26/08 MCH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
26/08 MCH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
17/08 MCH: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty - HNX
06/08 MCH: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
02/08 MCH: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
02/08 MCH: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
26/05 MCH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
21/05 MCH: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức 2020 bằng tiền - HNX
04/05 MCH: Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ) - HNX
04/05 MCH: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
04/05 MCH: Thay đổi nhân sự - HNX
30/04 MSN: Masan Group muốn tái mở rộng chuỗi bán lẻ lên mức trước nhận sáp nhập VinCommerce - Người đồng hành
06/04 MCH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AFX  15.200 14,50 1,40%
AGM  105.800 34,20 6,88%
AGX  0 40,00 0,00%
ANT  9.200 14,00 -6,04%
APF  29.200 55,00 -0,90%
ATA  0 4,10 0,00%
ATS  100 34,90 6,08%
BBC  800 68,00 -0,73%
BCF  0 35,50 0,00%
BKH  0 24,10 0,00%